خريد آنلاين نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار >> پرداخت و تحويل در محل


معرفی رشته مهندسی صنایع (کارشناسی)

مهندسی ، شامل کاربرد روشهای تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل مواد خام و سایر منابع به فرمی که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند، میباشد.
با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصصها و گرایشهای مختلف مهندسی بوجود آمده اند. در این ارتباط مهندسی صنایع رشته نسبتاً جدید است که ضمن برخورداری از مفهوم کلی مهندسی، حوزه های کاری فراتری را در مقایسه با سایر رشته ها مورد توجه قرار میدهد. نوشته حاضر سعی دارد مطالبی را جهت آشنایی با مهندسی صنایع در ذیل ارائه نماید.

مهندسی صنایع چیست؟

مهندسی صنایع عبارت از کاربرد اصول و تکنیکهایی به منظور بهبود، طراحی و نصب سیستمهایی شامل انسان، مواد، اطلاعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید کالاها و ارائه خدمات بشکل کارا و مطلوب میباشد. برای بررسی، ارزیابی و کاربرد این سیستمها، دانش و مهارتهای علومریاضی، علوم فیزیکی و علوم اجتماعی به همراه فنون و تکنیکهای طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیتهای مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد مینماید.

مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره وری در مدیریت منابع انسانی، روشها و تکنولوژی هستند و حال آنکه سایر رشته های مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایندها و فراورده ها میباشند. در واقع مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که عامل انسان یکی از مولفه های اصلی سیستمهای مورد مطالعه آن را تشکیل میدهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیمهای میان رشته ای برای امور برنامه ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیتهای موسسات به خدمت گرفته میشوند. این فعالیتها ممکن است فعالیتهای تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. با توجه به مطالب فوق، مهندسان صنایع بستر لازم برای تعامل تخصصهای مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظامهای تولیدی خدماتی بشکل منسجم تر انجام میشود و در نهایت انسجام امور به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر میشود.

تاریخچه مهندسی صنایع

اولین جرقه های پیدایش مهندسی صنایع بعنوان یک تخصص با آغاز انقلاب صنعتی در ابتدای قرن ۱۹ زده شد. انقلاب صنعتی که با ظهور اختراعات جدید خصوصاً در صنعت نساجی و اختراع ماشینبخار آغاز شد، باعث بکارگیری نیروی انسانی بیشتر و افول صنایع کوچک دستی شد. با گسترش کارخانجات، نیاز به مدیریت و تفکر مدیریتی بیش از پیش احساس شد. افراد بسیاری در جهت ارتقا کیفیت محصولات تلاش کردند. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم کار را داد. وی بیان کرد که میتوان با تقسیم کار در کارخانه پیچسازی نتیجه کار را به مقدار زیادی بهبود بخشید. به موازات اختراعات و نوآوری در فرایندها، روشهای حسابداری و هزینه یابی گسترش یافتند. روشهای تحلیل علمی، آزمایشات و اثباتهای علمی در طراحی و ساخت ابزارآلات و ماشینها بکار گرفته شد و در نتیجه، اثرگذاری این تحولات در تفکر سازمانی مدیریت موجب شد مدیریت علمی به عنوان یک نگرش و روش حرفه ای مطرح شود. اولین تلاش برای علمی شدن مدیریت از آمریکا شروع شد. در سال ۱۸۸۱ فردریک تیلور پدر مدیریت علمی، اندیشه های خود را توسعه داد. فرانک گیلبرت و همسرش لیلیان در جهت مطالعه کار با بررسی حرکات توانستند ابزار جدیدی را ابداع کنند. همچنین آنان به مسائل روانشناسی و انگیزه های انسانی توجه نمودند. عملکرد پرداخت پاداش و نتایج قابل قبول آن توسط امرسان ایجاد و توسعه یافت. مجموعه فعالیتهای تیلور و هم عصرانش برای فرموله کردن اصول اساسی به عنوان روشهای علمی مدیریت متمرکز شده بود که این فعالیتها به زودی تحت عنوان مدیریت علمی شناخته شد.

کار این افراد توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا ارج نهاده شد و عرصه برای فعالیت تیلور و همفکرانش توسط این انجمن ایجاد شد. در سال ۱۹۱۲ انجمنی برای ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شد که در سال ۱۹۱۵ انجمن تیلور نام گرفت. این انجمن از سال ۱۹۳۴ با عنوان انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد. در این دوران مدیران علمی دارای تحصیلات مهندسی بودند و بسیاری خود را مهندس صنایع قلمداد میکردند و گروهی نیز در حیطه مدیریت به عنوان مشاوران مدیریت مطرح بودند. بتدریج مواد درسی و مدرک مهندسی صنایع و برنامه های مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهایت دانشکده های مهندسی صنایع ایجاد و توسعه یافتند.

اهمیت مهندسی صنایع

مرور توانمندیها و خدمات مهندسی صنایع نقش و اهمیت مهندسی صنایع را بوضوح بیان میکند. امروزه حیات اقتصادی سازمانها و موسسات تولیدی و خدمات در بازار رقابتی شدید جهانی به استفاده بهینه از منابع در دسترس وابسته است. عموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشینآلات (شامل تجهیزات، لوازم جانبی، امکانات مورد نیاز شامل فضا و انرژی و …)، منابع اطلاعاتی و منابع مالی طبقهبندی میشوند. ایجاد و نگهداری منابع یاد شده هزینه هایی را برای سازمان بهدنبال دارد. هزینه تمام شده واحد محصول هر موسسه متأثر از نحوه به کارگیری این منابع است. هر شرکت تولیدی یا خدماتی که بتواند هزینه های خود را به حداقل ممکن برساند و به بیانی دیگر توانایی استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان سازمانی خود ایجاد نماید یا حاشیه سود بیشتری به دست خواهد آورد و یا قادر خواهد بود که قیمتهای فروش خود را با حفظ حاشیه سود قبلی، کاهش دهد. این بدان معنی است که قدرت رقابتی موسسه مذکور در بازار افزایش مییابد. با توجه به تحولات اقتصاد جهانی قدرت رقابتی شرط اساسی موفقیت در کسب و کار نوین محسوب میشود. در کنار این مسائل، توجه به نوآوریها و ارتقا کیفی محصولات و خدمات که از طریق تلاش برای یافتن طرحهای بهبود یافته و همچنین تحول در فرآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پی خواهد داشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نیازمندیهای رسیدن به امور مذکور را با تکنیکهای مهندسی صنایع تطبیق دهیم مشاهده میشود که مهندسی صنایع ابزار لازم برای حصول اهداف سازمانی را بطور فراگیر و سیستماتیک فراهم میآورد و این نشانگر نقش و اهمیت بالای مهندسی صنایع بعنوان موتور محرک حرکت سازمانهای امروزی است.

اصول فکری و دیدگاه ها در مهندسی صنایع

اساس مهندسی در هر گرایشی طراحی مبنی بر اندازه گیری، محاسبه و تحلیل با استفاده از علوم ریاضی و تجربی شکل میگیرد. در نتیجه حرفه مهندسی کاملاً دید فنی و ماشینی دارد که موجب محدودیت دیدگاه در ابعاد خاص شده و برخی موضوعات مانند یافتن بهترین روشهای مدیریتی و ارتباطات انسانی در دیدگاه محض مهندسی نادیده گرفته میشود. مهندسی صنایع با در برداشتن نگرش سیستماتیک و فراگیر ارتباط تخصصهای مختلف و نهاد مدیریت سازمان را ایجاد نموده و امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر امور اجرایی با هماهنگی بیشتری دنبال میگردد. این نگرش استمرار همان سیر تفکر تیلور و هم عصران وی میباشد که با تلاش تک تک آنان مجموعه اصول و نگرشهای مدیریت علمی موجودیت یافت. مدیریت علمی همان نگرش سنتی مهندسی صنایع است. با پیشرفت مدیریت علمی، مهندسی صنایع با تفکری بر مبنای علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه صنعت و خدمات ظهور کرد که به معنی ایجاد یک تفکر فراگیر و سیستماتیک بود. نگاه مهندسی صنایع به مسائل از زوایا و دیدگاه های مختلف همانند توجه به خروجی و محصول سیستم، توجه به مشتری ویا نگرش به بهره وری سازمان قابل طرح و پیگیری میباشد که بر مبنای اصول فکری تقریباً یکسانی دنبال میگردد. اکنون باید دید که اصول فکری مهندسی صنایع بر چه عواملی استوار است. در این راستا بطور خلاصه اصول فکری مهندسی صنایع ذیلاً ارائه شده است.

;۱- خلاقیت
:فعالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرح برای بهبود سیستمهای جاری و یا ارائه طرح جدید میباشد که به همین منظور قویاً نیاز به خلاقیت و نوع آوری جهت ارائه طرحهای نو و بدیع میباشد. در واقع با توجه به گستردگی مسائل، مهندسی صنایع همانند اقیانوسی از فنون و علوم مختلف به عمق نیم متر با برخورداری از زمینه خلاقیت و ابتکار به مهندسین صنایع این امکان را میدهد که در جهت حرفه کاربردی مورد نظر به تعمیق دانش خود پرداخته و فرصتی فراهم میشود تا ایده های جدید و خلاق در زمینه های مربوطه مطرح گردد.

;۲- تفکر فراگیر
:نگرش سیستماتیک و فراگیر برجسته ترین خصوصیت مهندسی صنایع است و اطلاق مهندسی صنایع و سیستمها به این رشته بی ارتباط با این نگرش نیست. نگرش فراگیر موجب میشود مسائل از کل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مدل کاملی از سیستمهای مورد نظر تهیه و مسائل مورد نظر آن به بهترین شکل طرح و بررسی میگردد.

;۳- رهبری گروه
:هر سیستمی که طرح میشود اگر بدرستی اجرا نشود منتج به نتیجه نخواهد شد بلکه حسن اجرا سیستم طراحی شده یک ضرورت مهم تلقی میشود. لذا آشنایی با کلیت سیستم مورد نظر و نقش اجزا در کارکرد صحیح آن این امکان را فراهم میآورد که هدایت و رهبری گروه کاری مجری سیستم با انگیزه بیشتری دنبال گردد و در واقع علاوه بر طراحی سیستم مورد نظر، مهندسی صنایع سیستمهای پیاده سازی و اجرا را نیز پی ریزی نموده و نقش رهبری گروه های کاری را موثرتر دنبال مینماید.

;۴- مدیریت زمان
:انجام کار بدون توجه به ظرف زمانی و تحویل به موقع خروجی مورد نظر سیستم، ارزش زیادی نمیتواند داشته باشد. امروزه اهمیت زمان و فرصتهای آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصادی برای همگان واضح و بدیهی است. در این خصوص مهندسی صنایع با درک موضوع تکنیک هایی را بکار میگیرد که عامل زمان اجرای اجزای کاری را در تمامی فرایندها مورد توجه و مدیریت قرار میدهد.
;۵- ارتباط بهره وری و بهبود مستمر
:اعتقاد به ارتقا بهره وری و بهبود مستمر یک اصل با ارزش در مهندسی صنایع است. اکتفا به وضعیت فعلی جز در جا زدن نتیجه دیگری نخواهد داشت. لذا مهندسی صنایع با پذیرش این مطلب که سطح دانش و مهارتها یک مقوله نسبی همواره سعی در افزایش بهره وری و بهبود وضعیت کاری نموده و سعی میشود همواره امور اثر بخشتر و کاراتر شود. نگرش بهبود مستمر این امکان را میدهد که هر روز به فکر ارتقا هر چند به اندازه کوچک باشیم.

;۶- ذهن کنجکاو و یادگیری
:یادگیری فرایندی است که نمیتوان بر آن حد و مرز تعیین کرد. مهندسی صنایع به منظور مطالعه و پیگیری مسائل همواره به این نکته توجه دارد که هر مورد را ، منحصر به فرد بررسی نماید و جهت شناخت آن فرض بر این است که از تصورات ذهنی دوری نموده و سعی بر تعیین کشف واقعیتهای حاکم بر اجزا و کل سیستم میباشد. لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهیت فنی امور موجب میشود ذهنیت کنجکاو برای کشف حقایق نهفته در پدیده ها تقویت شود و مهندس صنایع با ذهن دژم کمتر میتواند راه حل های ابتکاری و راهگشا برای مسائل مورد نظر ارائه نماید.

زمینه های فعالیت مهندسی صنایع

با پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگیهای روز افزودن آن، بالطبع نظامهای تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافتهاند که در این میان اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم بکارگیری تکنیکهای علمی و پیشرفته جهت پیشبینی مدلسازی، برنامهریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و ارزیابی نتایج حاصله در راستای وظایف مدیریتی است. همانطوری که میدانیم فعالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن امکان تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهیت فنی و صنعتی امر، فناوری دارای چهار جز اصلی یعنی می باشد:

۱. تجهیزات، امکانات تولیدی و خدماتی
۲. مدیریت و سازمان
۳. نیروی انسانی
۴. دانش فنی

از آنجا که رشته های مهندسی مرسوم نظیر مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی ساختمان و … بیشتر به ابعاد فنی صنعت (مورد ۱ و ۴) توجه دارند. در فرایند کسب و کار رقابتی به تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی که بصورت سیستماتیک تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورهای انسانی را در چرخه حیات سیستمهای مورد توجه خود لحاظ نمی نمایند نیستند. لذا برای رفع چنین کمبودهایی در قرن حاضر بویژه طی چند ده ه اخیر، رشته جدیدی تحت عنوان مهندسی صنایع با بهره گیری از علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکها و فنون مهندسی بوجود آمده است. با توجه به مراتب فوق شاید مناسب بود این رشته با عنوان مهندسی مدیریت معرفی میشد، چرا که کاربردهای آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه انتفاعی و غیر انتفاعی با جنبه صنعتی یا خدماتی میتواند از فنون و تکنیکهای مهندسی صنایع بهره گیرد.

مبحث صرف منابع و حصول حد اکثر نتیجه از منابع مصروفی چیزی نیست که منحصر به صنعت یا بنگاه خاصی باشد و امروزه با توجه به کمبود ارتقاع سطح بهره وری امری ضروری و حیاتی محسوب میشود که نشانگر بستر گسترده برای فعالیتهای مهندسی صنایع نفتی میشود . مهندسی صنایع در حرفه ها و مشاغلی همچون، بانک داری ، خدمات مشاوره ای، صنعت بیمه ، شرکتهای هواپیمایی، کشتیرانی، بیمارستانها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهری، استادیومهای ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی، هدایت و مدیریت و ارتقا بهره وری میباشد کاربرد دارد. برخی از زمینه های

بازار کار

کارهای مشخص مهندسی صنایع در بازار کسب و کار عبارتند از

:برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان
:مدیریت تولید
:مدیریت مهندسی
:مدیریت پروژه
:مهندسی لجستیک
:سیستمهای تولیدی
:مهندسی سیستمهای کیفیت
:مهندسی سیستمهای اطلاعاتی
:مهندسی مالی
:مهندسی ارزش
:مهندسی سیستمهای بهره وری
:طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

نقش متمایز مهندسی صنایع در ایران کنونی:‌
عواملی وجود دارند که نقشهای جدیدی برای مهندسی صنایع در ایران امروز موجب می‌شوند .
در کشور ما حیطه فعالیت و مسولیت بسیاری از مهندسین فراتر از چارچوب وظایفی است که به طور متداول در سایر کشورها برای آنان ترسیم گردیده ؛ مدیریت سطوح بالا و میانی بسیاری از کارخانجات و صنایع و همچنین بسیاری از سازمانهای بزرگ خدماتی ، بازرگانی و حتی فرهنگی به مهندسین محول شده است ، درحالیکه در سایر نقاط دنیا این‌گونه مسولیتها عموما به مدیران حرفه‌ای که تحصیلات ویژه مدیریت دارند واگذار می‌گردد . در آمریکا و در طی چند دهه اخیر واگذاری مدیریت رده‌بالا به مدیران مالی و حقوقی روندی صعودی داشته است . اما دلایل وجود این نقص در کشور ما چیست ؟ شاید بتوان به طور اجمال در دو بعد ذیل به این دلایل پاسخ داد :
الف – با توجه به وضعیت موجود ایران ، مهندسین بیشترین قابلیت را برای مدیریت کارا و موثر از خود نشان داده‌اند که خود معلول عواملی می‌باشد از قبیل آنکه دانشجویانی که رتبه‌های بهتری حاصل نموده‌اند ترجیح می‌دهند تا در رشته‌های مهندسی تحصیل نمایند ؛ لازم به ذکر است که این پدیده ، خود معلول ساختار نامناسب آموزشی کشورمان می‌باشد که در نتیجه آن به رشته‌های پراهمیتی چون مدیریت ، اقبال کمتری می‌شود .
ب- در اکثر موارد ، تکنولوژی از خارج کشور خریداری می‌شود و این موجب می‌گردد تا نقش واقعی مهندسین کمی تحت‌تاثیر قرار گیرد . به دلیل محدودیت امکانات ، نیروی مهندسین عمدتا در جهت توسعه و طراحی تکنولوژی مصرف نگردیده است و این موضوع نیز عاملی بوده تا خلاقیت آنان درجهت حل مشکلات و تصمیم‌گیریهای استراتژیک و عملیاتی و سیاست‌گذاریهای مدیریتی  به کار گرفته شود . اگرچه مهندسین جوان این نوع مسائل را پیش‌پاافتاده تلقی می‌نمایند و انتظار دارند تا از تخصص خود در جهت حل مسائل پیچیده زمینه کاری خود استفاده نمایند اما پس از مدتی اهمیت و همچنین پیچیدگی اینگونه تصمیم‌گیریها را درک می‌نمایند و با توجه به زمینه‌های فکری و تجربیات کافی که در زمینه تحلیل مسائل ریاضی دارند ، راه‌حلهای مناسبی نیز برای این امور پیدا می‌کنند ، اگر چه روشهای تصمیم‌گیری و برخورد با این مسائل را نیاموخته‌اند .
در این رابطه جایگاه مهندسی صنایع با دیگران متفاوت است . در حل مسائل و تصمیم‌گیریهای یک کارخانه ، مهندسین صنایع نه‌تنها آموزشهای مناسب دیده‌اند ، بلکه با مفاهیم برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی سیستمها  نیز آشنایی کامل دارند لذا روشهای برخورد با آنها را تا حد زیادی می‌دانند ، درحالیکه سایر مهندسین تنها از اطلاعات عمومی و روشهای کلی تجزیه‌و‌تحلیل استفاده می‌نمایند .
از سوی دیگر ، با تغییر حرکت اقتصادی کشور در جهت اقتصاد غیرمتمرکز آزاد ، نقش مهندسین صنایع بسیار حساستر گردید . پیش از آن ، با توجه به قیمت ارز و یارانه سنگینی که دولت در اختیار کارخانجات می‌نهاد و همچنین کمبود کالا و عدم وجود رقابت ، مساله کارایی و کیفیت نمی‌توانست مطرح باشد و لذا مهمترین عامل موفقیت یک کارخانه بستگی به سهمیه ارزی داشت که از دولت دریافت می‌نمود . با تغییر شرایط اقتصادی و حذف یا کاهش یارانه ، مشکلات جدید صنایع جلوه‌گر شدند . بسیاری از صنایع قادر نیستند محصولات خود را به فروش برسانند و برخی حتی از ادامه حیات خود اطمینان ندارند . تقریبا تمامی صنایع راه نجات خود را در بازسازی ماشین‌آلات و تجهیزات می‌دانند و این درحالیست که امکان چنین سرمایه‌گذاری سنگینی در همه موارد وجود ندارد و از سوی دیگر نیز ضریب بهره دستگاههای موجود پایین است . اگرچه خرید برخی ماشین‌آلات برای واحدها ضروریست اما هدف مسلم صنایع ما بایستی افزایش کارایی و بالابردن بهره‌وری امکانات موجود باشد و بی‌شک محور چنین سیاستی مهندسین صنایع خواهند بود . بدین‌منظور لازم است ابتدا با طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی مشکلات را شناسایی نمود و سپس به برنامه‌ریزی در جهت افزایش کارایی و ارتقای کیفیت پرداخت . ورود تکنولوژی خارجی نقطه ضعف نیست به شرط آنکه پس از خرید درمورد روشهای تولید و کارایی آنها در داخل کشور فعال بود و این از وظایف خطیر مهندسی صنایع در ایران می‌باشد .

گرایش های کارشناسی مهندسی صنایع

رشته صنایع دردوره ی کارشناسی دارای چهارگرایش زیر است:

* برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها
* تولید صنعتی
* تکنولوژی صنعتی
* ایمنی صنعتی

البته گرایش‌های ذکرشده در سطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکد یگر ندارد، چرا که دانشجویان هر یک از گرایش‌های فوق ازمیان ۱۴۲ واحدی که دردوره‌ی کارشناسی می‌گذارنند تنها ۱۰ تا ۱۵ واحد متفاوت با یکدیگر دارند(گرایش ایمنی صنعتی با ۲۵ واحد اختصاصی متفاوت، بیشترین تفاوت راباگرایش‌های دیگر دارد). دانشجویان می توانند واحدهای متفاوت را نیز در ۸ واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. برای مثال فارغ‌التحصیل گرایش تولید صنعتی می‌تواند به جای گرایش تحلیل سیستم‌ها فعالیت کند .

قبل ازبررسی چهارگرایش، لازم می دانیم دروس مشترک بین گرایش های مختلف مهندسی صنایع یادآورشویم:

ریاضی، معادلات دیفرانسیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک، شیمی عمومی با آزمایشگاه، مبانی مهندسی برق با آزمایشگاه، اقتصاد مهندسی، نقشه‌کشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی، اصول حسابداری و هزینه‌یابی، ارزیابی کار و زمان، طرح‌ریزی واحدهای صنعتی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری، تحقیق در عملیات، روش‌های تولید، تئوری احتمالات و کاربردهای آن،آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار(ماشین افزار)، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها تا حدودی جنبه نرم‌افزاری دارد و بیشت ربه ارائه‌ی راه‌کارهای سیستماتیک می‌پردازد. درواقع هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های جدید و سیستماتیک ومدل‌های ریاضی، مسائل واحدهای صنعتی را تجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را برای استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند. برای توضیح بیشتر مهندس تحلیل سیستم‌ها در واقع اطلاعات جمع‌آوری‌شده را با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف و مدل‌های ریاضی تجزیه و تحلیل نموده، موارد به‌دست آمده را تنظیم و ثبت کرده و در اختیار واحدهای مختلف قرار می‌دهد(حتی‌الامکان اطلاعات رابه صورت نمودار نیز ارائه می‌دهد) برای مثال در یک سیستم صنعتی با جمع‌آوری اطلاعات و هماهنگ کردن ارگان‌ها و سیستم‌های مختلف(سیستم‌های کیفیت، سیستم‌های مالی، سیستم‌های تدارک، سیستم‌های حسابداری و…) و ارائه چارتی کامل از آن‌ها سعی برآن دارد تا سیستم‌ها را از نظر مدیریت زمانی(زمان‌سنجی) بهبود بخشیده، تقسیم کار را به بهترین نحو بین نیروی انسانی و ماشین‌آلات انجام داده تا بیکاری در سیستم‌ها کاهش یابد (در مورد ماشین‌آلات به بررسی و ثبت نواقص، ضعف قطعات و علت از کارافتادگی آن‌ها می‌پردازد) خط تولید را موازنه کرده ونقاط گلوگاهی را مشخص می‌نماید تا خروجی با حداقل هزینه، بهبود یافته و متعادل شود. مهندسی تحلیل سیستم‌ها نسبت به سایر گرایش‌ها به بررسی جامع‌تر و کلان‌تر پروژه‌ها و سیستم‌ها می‌پردازد.

دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

زبان تخصصی،برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی،طرحریزی واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستم ها، کار برد کامپیوتردر مهندسی صنایع، پروژه پایا نی اصول مدیریت وتئوری سازمان ، سیستم های اطلاعاتی ، کنترل مدیریت وکارآموزی.

گرایش تولید صنعتی

گرایش تولید صنعتی فن به کارگیری مهارتهای تکنیکی- اقتصادی و استفاده ی موثر و نظام یافته از نیروی انسانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب است. مهندس تولید صنعتی با استفاده از علوم مختلفی که کسب کرده قادر است با تجزیه و تحلیلی که پیرامون برنامه ریزی تولید، کنترل و مدیریت پروژه، کنترل کیفیت، بهبود کارایی تولیدو نیز طرح ریزی های گوناگونی که درواحدهای اجرایی انجام می دهد امکان موثر تر به تولید رسیدن فراورده ها یا عرضه مطلوب تر خدمات راپدید آورد انتخاب ترکیب مناسب ازمحصولات تولیدشده توسط یک کارخانه برای به حداکثر رساندن سود کارخانه، قسمت‌های مختلف یک کارخانه به چه ترتیبی ساخته شوند تا حداقل جابجایی مواد ومحصولات رابا حداقل ضایعات داشته باشند،تدابیرلازم برای ثبات کیفیت محصولات کارخانه ،برنامه ریزی و کنترل موجودی ها،کنترل کیفیت،راه های موثربه تولیدرسیدن فراورده ها یاعرضه مطلوب ترخدمات ازکارهایی است که یک مهندس تولید صنعتی می تواند انجام دهد او می تواند به گونه ای یک نظام اجرایی را برنامه ریزی کند که چند هدف متفاوت و گاه متضاد درقالبی بهینه تحقیق پیدا نماید . مثلاً قیمت هاکاهش یافته،ارزش افزوده بالا رفته،حمل ونقل ها کم شده موجودی های محدودتری ذخیره شده ودرعین حال قابلیت اطمینان بالا تری نیز برای حفظ رقابت پذیری وجود داشته باشددرواقع هدف این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است.

دروس تخصصی گرایش تولید صنعتی

زبان تخصصی،پروژه ی طراحی ایجاد صنایع، مهندسی فاکتورهای انسانی، برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودی، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع،برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات، اصول مدیریت و تئوری سازمان،پروژه،کارآموزی.

گرایش تکنولوژی صنعتی

گرایش تکنولوژی صنعتی با بینش و دیدی فنی تر از گرایش قبلی به مسایل نگاه می کند. کارشناسان این رشته که از نظر فنی نزدیک تر به مهندسین مکانیک (مخصوصا گرایش ساخت و تولید) می باشند ،آگاه به مسایل بهینه سازی ساخت وساز و فراورده های صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی هستند.دارای توانایی هایی از قبیل انتقال و مدیریت تکنوژی همین طور حفظ وحراست از آن هستند که به مد د امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در جهت حفظ و نگهداشت نظام فنی و اجرایی گام برمی دارند ، با مدیریت تکنولوژی های در دسترس ، یا مواردی که در قالب انتقال تکنولوژی بده بستان می شود سعی در افزودن کمیت و کیفیت فراورده ها و نیز بهره برداری مؤثر از امکانات در دسترس دارند .با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و مدارهای منطقی قادر هستند طیف وسیعی از خواست های اجرایی بشر را که بدلیل محدودیت های انسانی به سهولت قابل تحقق نمی باشند را عینیت بخشند.آنها ازمرحله ی طراحی یک ایده ونمونه سازی آن گرفته تا مرحله ی ساخت وتدارک ، امکانات تولید ، همین طورمدیریت مراحل اجرایی ، توان خدمت رسانی را دارند. ضمنا ضایعات ومنابع بروزآنها را شناسایی می کنند و می توانند تأثیرات گوناگون آنها را مورد سنجش و ارزیابی قراردهند در واقع هدف این گرایش تربیت تکنولوژیست های کارخانه است .

دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی

ماشین های افزار، قیدوبندها (جیک و فیسکچر)،طراحی قالب٫ کنترل عددی،مونتاژمکانیکی، عملیات حرارتی،زبان تخصصی، پروژه، کارآموزی

گرایش ایمنی صنعتی

گرایش ایمنی صنعتی یکی ازگرایش های تازه تأسیس مهندسی صنایع درایران می باشد . تکنیک ایمنی صنعتی به وسیله ی مهندسین قابل اعتماد برای اولین بار دراواخرسال ۱۹۵۰میلادی جهت ارزیابی ایمنی سیستم های نظامی و تعیین مشکلات ناشی ازغیرنرمال کارکردن آنها پایه گذاری شدوبعد ازآن استفاده ازاین روش به سرعت افزا یش یافت،به طوری که در ایالات متحده ی آمریکا و فرانسه ازآن به ترتیب برای ارزیابی ایمنی هواپیماهای کنکورد وایرباس استفاده شد و بعدها نیزاین تکنیک به ارزیابی ایمنی صنایع هسته ای توسعه یافت . شاید تصوراینکه ایمنی وبهداشت حرفه ای می تواند نقش بسزایی در بهره وری بسیاری ازواحدهای صنعتی داشته باشد برای اکثرافراد مشکل باشد. بدیهی است با وجود تمام مزایا و منافعی که گسترش و توسعه صنعت برای نسل بشربه دنبال داشته است، سرمنشاخطرات ونارسائی های مختلف نیزبوده است که آمارنگران کننده وبعضاوحشتناک حوادث کوچک وبزرگ که هرلحظه درگوشه ای ازاین دنیای پهناور رخ می دهد بیان کننده ی همین امراست . این گرایش تلفیقی ازمهندسی و بهداشت می باشد ومهندسین این گرایش با کاهش آسیب هاوخطرات انسانی محیط کار،ماشین آلات، مواد خام ونظم ونظافت کارگاهی سعی بربهره ور کردن واحدهای صنعتی یک کارخانه را دارند . برای توضیح بیشترفرض کنیداگریک فرد درکارخانه دچارصدمه ای شود عواقبی همچون افسردگی فرد و سایر کارکنان،ازکارافتادگی، به وجود آمدن محدودیت های اقتصادی برای فرد، توقف دستگاه یا قسمتی که فرد مشغول است(حتی برای مدتی کوتاه )،افزایش مخارج (درمانی و تعمیری) آن واحد ودر نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری را به دنبال دارد. ازاین رو توجه به اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای اهمیت ویژه ای می یابد .(چون نتیجه تمام موارد فوق به افزایش بهره وری واحدهای صنعتی خواهد انجامید.) واهمیت نیاز به این گرایش درصنعت بیشتر روشن می شود.

دروس تخصصی گرایش ایمنی صنعتی

ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار ، عوامل شیمیایی محیط کار ،حفاظت صنعتی (ایمنی صنعتی)، مهندسی احتراق، گاز رسانی،کارآموزی.

تعداد واحدهای درسی
واحدهای درسی این دوره ۱۵۲ واحد و به شرح ذیل ارائه می‌گردند:
الف) دروس عمومی       ۲۳ واحد
ب) دروس پایه              ۲۸ واحد
ج) دروس اصلی           ۶۲ واحد
د) دروس اختصاصی     ۴۰ واحد
جمع کل                   ۱۵۳ واحد

منبع: ویکی پدیا، شبکه رشد

در همین رابطه بخوانید:


راهنماي عضويت در خبرنامه مقالات (کليک کنيد)

* اگر فکر مي کنيد مقالات اين سايت مفيد است و مي خواهيد از مقالات جديد با خبر شويد، لطفا آدرس ايميل خود را در زير وارد کرده و روي دکمه عضويت کليک کنيد و سپس روي لينک داخل ايميل تائيد که برايتان ارسال مي شود کليک کنيد. در غير اينصورت نيز مراجعه مجدد شما باعث دلگرمي خواهد بود.


فيدخوان نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار Add to Google Reader or Homepage


خريد آنلاين نرم افزار لايتنر ماندگار به همراه فلش کارت رايگان، پرداخت و تحويل در محل

نظرات

ممنون.سایت شما داره زندگی منو عوض می کنه.بی نهایت ممنونم.

با سلام

واقعا ممنونیم و به خود می بالیم از اینهمه لطف شما

ان شاالله در زندگیتان همیشه موفق و پیروز باشید

با سلام
خیلی متشکرم.مطالب خوب و مفیدی ارائه دادین.موفق باشین

سلام گذرا نگاه کردم خوب بود سپاسگزارم

عالی بود.

سلام سایتت خیلی خوب و مفیده اگه میشه منابع ارشد مهندسی صنایع رو برام emailکنید

salam.mamnon az site khobeton.

salam ,ettelaati k dadin vaghean jame bud,kheily estefade kardam .chen man ba in k termee 4 sanaye barname rizi hastam vali kheily rajebe reshtam nemidunestam faghat agar lotf konid manabe arshade sanaye ro baram mail konid mamnun misham.mer30

سلام اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که بین رشته های نرم افزار یا ای تی و صنایع کدوم بهتره؟ من دانشجوی سال اول نرم افزارم و قصد دارم برم صنایع …به نظر شما کار درستیه؟

matalebet ali bud.man terme 2ye sanaye technologyam.chon kheli rajebe reshte etelaat kasb mikonamo dustesh daram in maqalaro va3 khodam bardashtamo kamel khaham khund…hanuz kamel nakhundamesh.pishnehad mikonam ketabe amuzehaye doctor deming ro bekhun.dide jadidi nesbat be mohandesie sanaye peyda mikoni.az in matlabet estefadeye ziadi mikonam.mamnun

با سلام

به خیلی چیزها بستگی داره، علاقه، میزان تمایل به ادامه تحصیل، شغل و ..

با سلام
کارشناسی شیمی محض خوانده ام . آیا می توانم در رشته صنایع ادامه تحصیل دهم؟ ( کارشناسی ارشد )
در صورت ارائه پاسخ بسیار سپاسگزارم

با سلام

چرا نتوانید؟

با رتبه ۵۲۳۹منطقه۲کجا قبول می شم؟

لطفا در مورد رشته های ارشد هم راهنمایی کنید

با سلام

برای مثال مهندسی های اراک (شبانه و برخی روزانه ها) و تمام مهندسی های دانشگاه تفرش

سلام خیلی ممنون خیلی مطالب مفیدی بود می خواستم اگر بشه منابع کارشناسی ارشد صنایع گرایش تحلیل سیستم ها را برام mail کنید مرسی

سلام کارشناسی ریاضی کاربردی خوندم آیا میتونم در مقطع ارشد صنایع ادامه تحصیل بدم؟

salam man karshenasi riazi karbordi mikhonam vali mikham vase arshad sanaye bekhonam.vase inke hatman ghabol sham rahnamayi mikham mer30

با کارشناسی مدیریت صنعتی در چه رشته های ارشد میتوانم ادامه تحصیل دهم؟

تو رو خدا جواب بدید

سلام:
خسته نباشید.
میخواستم رشته مهندسی صنایع گرایش تحلیل و برنامه ریزی سیستمها راانتخاب کنم ولی این رشته رانمی شناختم که بامراجعه به سایت شما اطلاعات جامع ودقیقی رادریافت کردم و بااشتیاق این رشته راانتخاب کردم.
پیروز و سربلند باشید

سلام لطفا در مورد بهترین گرایش مرتبط با صنایع بیشتر صحبت کنید

باسلا. خیلی ممنون از اطلاعاتی که در اختیار من گذاشتید.فقط یک خواهشی که داشتم اگر ممکنه نام یک سری کتاب مربوط به گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها را برای من بفرست .متشکرم.

salam ba tashakor khob bod man ba manabe karshenasi arshad niaz daram age momkene baram email konid

من ریاضی محض میخونم سال آخرم ممکنهکارشناسی ارشد صنایع قبول شم؟ چقدرممکنه طول بکشه؟ خواهش میکنم جواب بدین خیلی ذهنمومشغول کرده منابع کارشناسی ارشدصنایع رو ممکنه برام ایمیل کنید؟ممنون میشم

مطالب خوبی داشت.ازتون واقعا ممنونم.فقط اگر در مورد بازار کارش به طور جامعتر صحبت میشد بهتر بود

یه سوال آیا کاردانی به کارشناسی مهندسی صنایع دارد ؟
واقعان حیاتیه خواهش میکنم جوابمو بدید .میخوام تو این رشته درس بخونم ولی نمیدونم از کجا باید شروع کنم .

salam
az talashetan sepasgozaram,agar saitetan ghabeliate save dasht binahayat behtar mishiod

سلام سایتت خیلی خوب و مفیده اگه میشه منابع ارشد مهندسی صنایع رو برام emailکنید

سلام..
بر حسب اتفاق با سایت شما آشنا شدم… مطالب خوبی دارین اما متاسفانه یه انتقاد به جا از شما دارم و اون اینکه چرا به سوالات جواب نمیدین و خیلی بی تفاوت از کنارش رد می شین ؟ مثلا همین سوالایی که دوستان داشتند بنده هم داشتم. مطمئنا اگه پاسخ می دادین مجبور نبودم الان براتون کتاب بنویسم!!!
بنده کارشناسی ریاضی کاربردی دارم می خوام واسه ارشد صنایع بخونم … با توجه به پشتکاری که بهش ایمان دارم به نظر شما احتمال قبولیم چند درصده!!؟ یه آماری چیزی از ریاضی ها دم دست دارین ارائه بدین؟البته با توجه به اینکه شواهد حاصل از نظرهای داده شده حاکی از اینه که اکثر دوستان از رشته های متفاوت می خواند در این مقطع قبول شند و این رشته صرفا به کارشناسای ریاضی و صنایع و گروه خاصی اختصاص نداره؛ پیش بینی تون از این قضیه چطوره؟

گرچه امیدی به پاسخ شما نیست اما همچین بدم هم نمیاد دفعه بعد که سر می زنم یه جوابی ببینم!!!

مرسی!!!

با سلام خدمت شما

دوست عزیز من، این وبسایت، وبسایت مشاوره نیست و ممکن است مشاوره اشتباه نتیجه بدتر داشته باشه، برخی سوالات که در توان مدیران وبسایت باشه پاسخ داده میشه و مابقی در سایت قرار داده میشه تا دوستانی که می تونند به همدیگه کمک کنند.

پیروز باشید

age mishe manabea arshad ro dakhele sitetoon bezanid thanks

ممنون از سایت خوبتون اگه محبت کنید و منابع کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع رو برام ایمیل کنید کمک بزرگی به من کردید چون من دارم تغییر رشته میدم می خوام از مدیریت صنعتی به مهندسی صنایع بیام ماز هم ممنون

من کارشناسی ریاضی محض می خونم الان ترم ۶ هسنم و از شما تقاضایی دارم که تقریبا تقاضای بیشتر داوطلبانه(گیلی خانوم،
Mohsen Karimi،طاهره و…) منابع ارشد صنایع به آدرس ایمیلمون ارسال کنید. با تشکر فراوان

لطفا در مورد گرایشهای ارشد بیشتر صحبت کنید ممنون .

سلام واقعا خسته نباشید
یک سوال دارم . ازتون خواهش می کنم که کمکم کنید. رشته ی کارشناسی من مهندسی صنایعه و الان سال سوم هستم ولی فکر می کنم که راه رو اشتباه اومدم و شدیدا به برق علاقمندم. برای ارشد چه رشته ای هست که بشه با کارشناسی صنایه وارد اون شد؟چون من شنیدم که نمی شه با کارشناسی صنایع ، ارشد برق شرکت کرد؟ هیچ رشته ای نیست که مرتبط با برق باشه و بتونم کنکور بدم؟

این رشته به درد کارمند بانک که کارشناسی حسابداری گرفته میخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من دنبال فیلم در مورد مهندسی صنایع برای نمایش در همایش مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد زنجان هستم . خواهشمندم مرا راهنمایی نمایید.

kheili khub bud mamnun.man mohandesie computer daram mitunam vase arshad sanaye bekhunam?computer bishtar karbord dare ya sanaye?

سلام با عرض خسته نباشی مطالبه سایتتون واقعا جامع و کامل بود ولی اگه میشه زوده زود برام درس هایی رو که باید واسه کارشناسی ارشد رشته ی صنایع بخونم میل کنید
باتشکر

سلام
خسته نباشید.
لطفا اگه میشه لیست کتاب های تخصصی کمک درسی مربوط به رشته های مهندسی کاهمپیوتر(سخت افزار و نرم افزار) و ITو مهنسی صنایع
رو تو سایتتون بگذارید
ممنون
با تشکر

با سلام
کارشناسی مدیریت بازرگانی خوانده ام . آیا می توانم در رشته صنایع ادامه تحصیل دهم؟ ( کارشناسی ارشد )
منابع کارشناسی ارشدصنایع رو برام ایمیل کنید؟ممنون

salam matalebetono rajebe moarefi reshte sanaye khondam ali bod.man karshenasi dabiri reyazi khondam yeki az ostadam pishnehad dadan ke baraye karshenasi arshad reshte sanayaro edame bedam mikham rahnamim konin vagean mitonam edame bedam ya na?merci lotfan

با سلام کارشناس رشته ریاضی محض هستم هم به ریاضیات (شاخه هندسه- توپولوژی ) علاقه مندم واسه ادامه تحصیل (کارشناسی ارشد )و هم به رشته مهندسی صنایع – صنایع لطفا مرا راهنمایی فرمایید بانهایت تشکر.

لطفا در باره مهندسی ماشین آلات کشاورزی هم اطلاعات بگزارید

سلام
ممنون به خاطر مطالبی که تو سایتتون قرار دادین
می خواستم اگه ممکنه بهم بگید که حداکثر رتبه برای قبولی تو ارشد صنایع چنده
با تشکر

ba salam,khaste nabashid, etelaatetun kheyli mofide age beshe jametaresh konid mamnoon mishim,thanks

salam khaste nabashid,mishe lotfan darbare bazarkare in reshte bishtar tozih bedid?akhe sitetun kheyli matalebesh khube intori behtar mishe,kheyli mamnoon

salam,man fareghotahsile reshte computer narm afzar mibasham va beyne IT va sanaye (gerayeshe system eghtesad va bahrevari ) mondam ke kodom behtare mamnoon misham sarhnamayeem konid va agar dorose daneshgahi arshade sanaye baraye 2 gerayesh ra darid baram email konid .mamnoonam

خوبه ولی کافی نیست.

خوبه امیدوارم بهتر بشه با ارزوی موفقیت همه مهندسین.

سلام مهندسی صنایع بهتره یا مهندسی شیمی؟

سلام
خیلی مفید بود.دست شما درد نکنه
من هم ترم ۶ صنایع هستم و می خام واسه ارشد بخونم. ولی منابع مختلفی معرفی میکنن.میشه شما هم منابع رو واسم میل کنین؟
گرایش صنایع. ممنونم

گل کاشتی عالی بود

salam
man beine sanayegerayeshe barnamerizi va tahlile sistem ha va mohandesiye mecanic gerayeshe hararat va sayalat nemidonam kodomo entekhab konam
alagham ham bishtar be dorose mohasebatiye
khahesh mikonam rahnamayim konid
beyne sanaye ba mecanic(sayalat) kodom behtare az hame jahat
va kodom gerayeshe mohandesiye sanaye behtar az baghiyast??
khahesh mikonam javabo baram mail konin

salam kodoom gerayeshe mohandesi sanayee mogheiiat e shoghlie behtari dare?ba tashakor

سلام سایتتون خیلی عالی اگه میشه هزینه ی دانشگاه ازاد این رشته رو ترمی برام ایمیل کنید

سلام سایتتون عالیه.می شه لطفا منابع ارشد صنایع تولید صنعتی رو برام e-mail کنین.خیلی ممنون.

سلام من لیسانس ریاضی محض ,دارم دردوره کارشناسی به درسهایی مثل تحقیق در عملیات و آنالیز عددی خیلی علاقه داشتم ,می خواستم بدونم آیا می تونم کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را ادامه بدم ,لطفا” اگر امکان داره منو راهنمایی کنید ,با تشکر.

سلام.به نظر من بهترین رشته جذاب ترین رشته صنایع است چون پدرم از لیسانس تا فوق دکترا صنایع خواند و من هم میخواهم راه پدرم رو ادامه بدم.با تشکر

با تشکر از سایت خوبتون
یه خواهشی داشتم ازتون،اونم اینه که درباره مهندسی الکترونیک هم مطلب بذارید.ممنون میشم…

می خواستم در مورد دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وزارت دفاع) توضیح بدین

عالی بود

خوب بود اما اگه ممکنه از ارشد هم مطالب بذارین.مر۳۰

salam,sanaye gerayeshe sanaye gabul shodanesh rahatare ya sistem. lotfan baram mail konin.mer30.

من فارغ التحصیل کاردانی ریخته گری هستم میخواهم تغییر رشته دهم ورشته مهندسی صنایع را ادامه دهم لطفا مرا دراین خصوص راهنمایی کنید با تشکرازشما

خیلى خوب بودمن امروزتورشته مهندسى صنایع فراگیرپیام نورثبتنام کردم مطالبتون کمکم کردکه رشتموبشناسم دمتون گرم

ba salam man daneshjoye term aval reshteye naghshe keshi sanati ba gerayesh tarahi sanati hastam
mishe begin onvan madrake in reshte chiye? aya dar termahaye ayande ba ghatate sanati saro kar daram?

ba salam khedmate shoma dostan.age ye lotfi konid dar moredeh bazare kare in reshte be man ke daneshjoye terme 5 sanaye hastam etelaati bedid mamnon misham.

kheili kheili mamnon kamel va besyar mofid bod
tnx

سلام با عرض خسته نباشی مطالبه سایتتون واقعا جامع و کامل بود ولی اگه میشه زوده زود برام درس هایی رو که باید واسه کارشناسی ارشد رشته ی صنایع بخونم میل کنید من سال سوم صنایع گرایش تکنولوژی هستم.
باتشکر

باسلام و خسته نباشید
واقعا تشکر سپاسگذاری می کنم از مدیریت این سایت که ولاقعا در آشنایی و ارتباط زدن با مهندسی صنایع من رو بی نهایت کمک کردند و اطلاعات خوب و دقیق و مطلوبی در اختیار من گذاشتن

سلام
خیلی اطلاعات خوبی در اختیار من قرار دادید خیلی از شما ممنونم.

bi nahayat mamnon aali bod,,,,man term 4 sanaye hastam .mano be reshtam omidvar kardi

age mishe manabe karshenasi arshado vasam email konid.mamnon misham

سلام می خواستم کارشناسی ارشد در رشته صنایع شرکت کنم لطففا منابع ارشد را برام ایمیل کنید

ممنون خیلی خیلی عالی بود کاش همه سایتها مثل سایت شما بودند.خیلی خوب بود من صنایع گرایش تحلیل میخونم ممنون میشم اگر گرایشهای ارشد صنایع و منابع ارشد رو برام ایمیل کنید.لطف میکنید.

سلام،من رشته کارشناسی حسابداری خوندم ،به نظر شما میتونم ارشد صنایع بخونم

اینجانب فوق دیپلم کامپیوتر هستم . می خواهم بدانم در دانشگاههای علمی کاربردی رشته مهندسی صنایع ارائه و تدریس می شود یا نه …

می تونم خواهش کنم اخرین رتبه قبولی رشته های شهرسازی / فناوری اطلاعات/ مهندسی نرم افزار / مهندسی صنایع را در دانشگاهها ایران در سال ۹ زا داشته باشم با تشکر

درآمد مهندسی صنایع جقده و همجنین تو دانشگاه چه درس هایی رو واسه این رشته میخونیم؟

خیلی عالی بود.مفید و کامل.تشکر.

سلام.من لیسانس مدیریت صنعتی دارم.نمی دونم بین رشته مدیریت اجرایی و مهندسی صنایع واسه ارشد کدوم رو انتخاب کنم.میشه در این زمینه من رو راهنمایی کنین.ممنون.

سلام.
من دانشجوی برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها هستم.
گرایش های ارشد رو میخوام.اگه ممکنه بهم ایمیل کنید.

سلام.توضیحات عالی بود.مرسی

سلام
من دانشجوی مهندسی صنایع هستم.
مطالبتون خیلی مفیده
اگرممکنه منابع آزمون کارشناسی ارشدو برام میل کنید
ممنوم

سلام
من سال اول مهندسی صنایع ام و فکر می کردم که دروس تخصصی آن بیشتر شیمی باشد که متاسفانه این طور نیست اگه میشه در مورد رشته های آزمایشگاهی منو بیشتر راهنمایی کنید وبرای تغییر رشته ،دانشگاه ما فقط کامپیوتر وITدارد ورشته هایی مثل فیزیک،شیمی،مهندسی برق و…راندارد لطفاراهنمایی ام کنید
باتشکر

با سلام
اگه امکان داره چارت دروس رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و همچنین درس های که در ترم دوم معمولا میگیرن را برام میل کنین
با تشکر از شما به خاطر سایتتون[email protected]

البته چارت دروس و درسهی که ترم دوم میشه بگیری در رشته مهندسی صنایع دانشگاه ملی

متاسفم ، امکان ارسال نظر برای این پست وجود ندارد .