خريد آنلاين نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار >> پرداخت و تحويل در محل


معرفی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش میکروبیولوژی

هدف:

هدف این شاخه شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنهاست.

علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانها، دامها و نباتات وارد کنند، بحث می کند.

در گذشته به میکروبها شیطانهای نامرئی می گفتند اما امروزه باید به آنها فرشته های نامرئی بگوییم چرا که اگر میکروارگانیسم ها در چرخه حیات، وظیفه خویش را انجام ندهند، زندگی تمام موجودات از نباتات و حیوانات گرفته تا انسان به زوال کشیده می شود.

و باز بخشی از این میکروارگانیسم ها هستند که با ایجاد انواع بیماریهای عفونی زندگی بشر را به خطر می اندازند مانند “ابولا” که یک بیماری ویروسی ناشناخته بود و در آفریقا تعداد زیادی از افراد را به کشتن داد و یا “ایدز” که بشر را تا آستانه سال ۲۰۰۰ عاجز و ناتوان کرده است. بی شک نمی توان به نقش مهم میکروارگانیسم ها در هستی اعتقاد داشت و از اهمیت کاربرد رشته میکروبیولوژی که به عنوان بررسی میکروارگانیسم ها می پردازد، غافل ماند.

ماهیت:

اما میکروارگانیسم ها که اساس و پایه علم میکروبیولوژی را تشکیل می دهند، چه هستند؟

میکروارگانیسم ها موجودات ریز ذره بینی مانند: باکتریها، ویروسها، قارچهای میکروسکوپی و ژرتوزوئرها هستند که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند.

علم میکروبیولوژی که گرایشی از علم زیست شناسی است به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد. در این علم ارتباط میکروارگانیسم ها با خودشان و همچنین با موجودات عالی تر مانند انسان، حیوانات و گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد.

رشته میکروبیولوژی که با میکروارگانیسم ها یعنی موجودات ریز ذره بینی سروکار دارد، دو جنبه مهم دارد. یکی مبارزه با میکروارگانیسم های خطرناک و بیماری زا که حیات انسانها، حیوانات و گیاهان را به خطر می اندازند و میکروبیولوژیست با شناسایی روش و مسیر ایجاد بیماری ها می تواند این مسیر را متوقف کرده و از چرخه و سیر بیماری جلوگیری کند و جنبه دیگر استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم ها برای تولید مواد غذایی و تبدیل بهینه صنایع غذایی مثل تهیه پنیر، ماست و یا حتی نان و همچنین تولید داروهای پزشکی و دامپزشکی می باشد.

اهمیت این رشته با توجه به نیاز صنایع غذایی و تخمیری به کارشناسان این رشته، نیاز علوم پزشکی و دارویی، نیاز سازمان های محیط زیست و مبارزه با آلودگی آن، نیاز کشاورزی و دام پروری، نیاز دانشگاه ها به مدرس و محقق و … به خوبی روشن می شود.

گرایش های مقطع لیسانس:

گرانش میکروبیولوژی یکی از پنج گرایش رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی است. اما لازم به توضیح است که …

علم میکروبیولوژی گرایشهای مختلفی دارد که عبارتند از:

الف) گرایش پزشکی. در این گرایش میکروبهایی که برای انسان بیماری زا هستند و چگونگی فعالیت آنها بررسی می شود. البته این گرایش قسمت کوچکی از علم میکروبیولوژی را به خود اختصاص می دهد چرا که از میان میکروبهای شناخته شده فقط حدود ۱۷۰ نوع میکروب، بیماری زا هستند و بقیه میکروبها تاکنون شناخته شده اند، میکروبهایی مفید می باشند.

ب) میکروبیولوژی غذایی. بسیاری از مواد غذایی مثل ماست یا پنیر به یاری میکروبها تولید می شوند.

ج) میکروبیولوژی صنعتی. در این گرایش از میکروبیولوژی از میکروبهای مفید برای تولید مواد صنعتی مانند اسیدها و کمپوست میکروبی (تهیه کود به یاری مواد زاید و زباله ها) استفاده می شود. همچنین از میکروبها در رفع آلودگی های محیط زیست استفاده می گردد.

آینده شغلی، بازار کار، درآمد:

دکتر یحیی همتی مدیر گروه میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی در این باره می گوید: میکروبیولوژی پایه و اساس بسیاری از علوم از قبیل: بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زنتیک و پزشکی است.

برای مثال یکی از پایه های مستحکمی که پزشکی بر روی آن استوار است، میکروبشناسی است. چون علم میکروبشناسی است که توانسته است در مقابل حملات سهمگین بیماری های بسیار خطرناک و جهانگیر مانند فلج اطفال و یا طاعون با تشخیص، درمان و یا تهیه واکسن و راههای اساسی و موثر در اختیار بشر قرار دهد و باز علم میکروبشناسی است که باید راهی برای نجات انسان از چنگال بیماریهای عفونی جدید پیدا بکند.

یکی از کاربرهای رشته میکروبیولوژی حداقل در بعد سنتی، تشخیص بیماری است چون در آزمایشگاههای تشخیص طبی محققان عمدتاً با بیماریهای عفونی میکروارگانیسم ها سروکار دارند یعنی یا بطور مستقیم به تشخیص میکروارگانیسم ها می پردازند یا به تشخیص آثار حیاتی آنها می پردازند که نهایتاً این آثار حیاتی ما را به سوی یک میکروارگانیسم هدایت می کند مثل ترشح یک آنزیم یا تبدیل قند به اسید که در این موارد ما خود میکروارگانسم را نمی بینیم اما از آثار حیاتی آن می توانیم تشخیص دهیم که با چه میکروارگانیسمی سروکار داریم و این میکروارگانیسم چه بیماری را ایجاد کرده است. با توجه به اینکه متاسفانه امروزه دنیا با خطر شیوع مجدد بیماریهای میکروبی قدیمی و شیوع بیماریهای جدید روبرو است رشته میکروبیولوژی در پیشگیری و جلوگیری از بیماری کاربرد دارد مثل علم واکسینه لوژی که علم جدیدی است و وظیفه آن ساخت واکسنها و سرمهای مختلف می باشد. مواد غذایی و تولید مواد غذایی مختلف اثر میکروارگانیسم ها بسیار قابل توجه است. همچنین رشته میکروبیولوژی در کشاورزی بطور بسیار وسیعی در تشخیص آفات گیاهی، مبارزه با آفات گیاهی و ایجاد مقاومت گیاهی نسبت به آفات (ایجاد گیاهانی مقاوم به آفات و حشرات) مورد استفاده قرار می گیرد.

در صنایع و معادن نیز برای استخراج فلزات سنگین و در تصفیه نفت در گوگردزدایی از نفت مورد استفاده قرار می گیرند. همین استفاده از رشته میکروبیولوژی در گوگردزدایی بسیار مهم است چون در تصفیه نفت مرحله گوگردزدایی بسیار گران تمام می شود. اما میکروارگانیسم هایی هستند که گوگرد را در خودشان تثبیت می کنند و جدا می شوند و به این وسیله می توان بهترین نفت بدون گوگرد را خیلی ارزان به دست آورد.

در محافظت از محیط زیست نیز میکروارگانیسم هایی هستند که تصفیه فاضلابها و مبارزه بیولوژیک با عفونتها آلودگی های فاضلابی مورد استفاده قرار می گیرند و آب سالم و در حقیقت بدون آلودگی تحویل می دهند همچنین در آلودگیهای نفتی میکروبهای نفت خواری هستند که پارافین و خود نفت را به عنوان مواد غذایی استفاده می کنند و توده ای سلولی می سازند که مورد مصرف تغذیه آبزیان را از بین می برد، تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان قرار می گیرد. تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان را از بین می برد، تبدیل به یک ماده غذایی می کنند که مورد استفاده آبزیان قرار می گیرد. تا حدودی نیز همین کار در خلیج فارس برای تصفیه آلودگی چاههای نفتی کویت انجام گرفت.

حتی در صنعت نساجی نیز این علم به یاری بشر آمده است و به تازگی در صنعت نساجی از میکروارگانیسم ها برای تثبیت نشاسته و آهار دادن پارچه استفاده می شود.

فعالیت در مراکز میکروب شناسی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، بررسی آلودگی های میکروبی مواد غذایی اعم از فرآورده های گیاهی و دامی، صنایع غذایی مراکز تشخیص بیماری میکروبی، ویروس، عوامل و فرآورده های تخمیری و … نمونه هایی از توانایی های فارغ التحصیلان گرایش میکروبیولوژی است.

سازمان ها و مراکزی مانند وزارت بهداشت و درمان، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها، بیماری های دامی (دام پزشکی). آزمایشگاه های تشخیص طبی، صنایع غذایی مختلف و کارخانه های کنسروسازی، نوشابه سازی، عصاره گیری میوه ها، عرقیات و صنایع گوشتی و …

همه و همه محل هایی هستند که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آنها مشغول به کار شوند.

ظرفیت پذیرش کل و گرایش مختلف:

طی سه سال تحصیلی ۷۵ تا ۷۸ بطور متوسط در هر سال ۲۸ نفر داوطلب در رشته میکروبیولوژی پذیرفته شده اند.

توانایی های جسمی، علمی، روانی و … مورد نیاز و قابل توصیه

الف) توانایی علمی: آقای محمد آموزگار نیز در این باره می گوید: دانشجوی این رشته باید در درس زیست شناسی بخصوص در بخشهایی که به علوم سلولی مولکولی می پردازد و شیمی قوی و توانا باشد.

به هر حال فارغ التحصیلان دیپلم تجربی در این رشته موفق ترند.

ب) توانایی جسمی:

ج) علاقمندیها: صبر و حوصله و عشق و علاقه دو نکته اساسی برای موفقیت در رشته میکروبیولوژی است که تمام استادان و دانشجویان این رشته به آن اشاره می کنند چرا که تحقیق در آزمایشگاههای میکروبیولوژی و کشت دادن یک میکروب نیازمند صبر و حوصله است و تحقیق در مورد بیماریهای میکروبی و مبارزه با آنها عشق و علاقه ای وافر می طلبد. این علاقه باید از دو جهت باشد، یکی علقه به مسائل زیستی و دیگری علاقه به کارهای آزمایشگاهی (نظیر کشت میکروارگانیسم ها)

اما علاوه بر نکات فوق دکتر محمدی در مورد ویژگی های دانشجوی موفق این رشته می گوید: دانشجوی این رشته باید از دو توانایی مهم برخوردار باشد که یکی از آنها حافظه ای قوی است چون بیشتر مطالب این رشته تئوری است و دوم قدرت تجزیه و تحلیل است چرا که اگر دانشجویی نتواند از اطلاعاتی که در حافظه اش جمع کرده است، بهره برداری مناسب کرده و تحلیل مناسبی داشته باشد، مثل یک کامپیوتر خاموش می ماند که هیچ استفاده ای از آن نمی شود.

د) توانایی مالی:

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: (کارشناسی ارشد و …)

رشته های مشابه و نزدیک به این رشته:

زمین شناسی- علوم سیاسی – جامعه شناسی و علوم اجتماعی

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر:

وی در ادامه در مورد موقعیتهای شغلی این رشته در ایران می گوید: در حال حاضر کارشناسان میکروبیولوژی به عنوان نیروهایی که مسلط به تکنیکهای میکروبیولوژی هستند در پژوهشگاه نفت برای تحقیق بر روی میکروبهای نفت خوار یا گوگردزدایی، در بخش صنایع غذایی در کارخانه های کنسروسازی و کمپوت سازی و در صنایع بهداشتی مشغول به کار هستند اما مسلم است کسی که در رشته میکروب شناسی مدرک لیسانس دارد، باید در کنار یک کارشناس یا متخصص که دارای تحصیلات عالی تری است کار بکند اما اگر دانشجوی این رشته به مدارج بالاتر تحصیلی دست پیدا کند، علاوه بر به دست آوردن اطلاعات جدیدتر، می تواند موقعیتهای شغلی بهتر و متنوع تری داشته باشد.

دکتر همتی نیز با اشاره به موارد فوق می گوید: کاربرد این رشته آنقدر گسترده است که قابل ذگر نیست برای مثال محقق این رشته از یک سوی می تواند به بررسی کاربرد سلاحهای میکروبی و راههای پیشگیری از این سلاحها بپردازد و از سوی دیگر می تواند در کارخانه های عطرسازی به ساخت عطرهای خوشبو به یاری میکروبها مشغول باشد.

دکتر همتی همچنین در مورد امکان داشتن شغل آزاد در این رشته می گوید: تهیه لوازم آزمایشگاهی مورد نیاز در این رشته یکی از شغلهایی است که بعضی از فارغ التحصیلان میکروبیولوژی جذب آن می شوند و در این زمینه خدمات شایسته ای انجام می دهند.

طیبه جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه تهران نیز در مورد موقعیتهای شغلی این رشته می گوید: رشته میکروبیولوژی موقعیتهای شغلی متنوعی دارند که از ان جمله می توان به فعالیت در موسسه استاندارد و یا آزمایشگاههای کارخانجات تهیه مواد بهداشتی و غذایی در جهت تشخیص کیفیت و سلامت این مواد از نظر عدم آلودگی میکروبی (بیماری زا یا مولد فساد) اشاره کرد.

همچنین عده ای از فارغ التحصیلان در مراکز تهیه مواد دارویی مانند تهیه آنتی بیوتیک ها کار می کنند چرا که از برخی میکروارگانیسم ها مانند کپکها و اکتیومیست ها می توان برای تهیه بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل پنی سیلین ها و استرپتومایسین استفاده کرد و بالاخره کارخانجات تهیه اسیدها مانند اسید بوتریک و اسید استیک و حلال ها مانند الکل و استون و مراکز تهیه واکسن مانند موسسه رازی و انستیتو پاستور ایران می توانند مراکز جذب فارغ التحصیلان این رشته باشند.

میکروبیولوژی یا زیست شناسی سلولی مولکولی
گاه می شنویم که از رشته میکروبیولوژی با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد می شود. برای مثال در برخی از قسمتهای دفترچه ها راهنمای آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از این رشته با عنوان زیست شناسی سلولی مولکولی یاد شده است و به همین دلیل تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری تصور می کنند که رشته میکروبیولوژی همان رشته علوم سلولی مولکولی است و در نتیجه هنگام انتخاب رشته با مشکلاتی روبرو می شوند.

دکتر محمدی درباره تفاوت مابین این دو رشته می گوید: در حقیقت علم میکروبیولوژی سلول (به اصطلاح چگونگی کارکردن و سوخت و ساز بدن سلول) صحبت می شود، در واقع ساختار سلول به عنوان یک میکروارگانیسم مورد بررسی قرار می گیرد، اما این باعث نمی شود که دو رشته فوق را یکی بدانیم چون علوم سلولی مولکولی از حیطه فعالیتهای بیرونی میکروب خارج شده و وارد فعالیتهای درونی آن می شود، در حالیکه در علم میکروبیولوژی تاثیرات بیرونی میکروارگانیسم ها مطالعه می شود. برای مثال شما در علم میکروبیولوژی نگاه می کنید که میکروارگانیسم مورد نظر شما نظر شما چه نوع بیماری ایجاد کرده و از روی آثار بیماری حدس می زنید میکروارگانیسمی را که بررسی می کنید، چه نوع میکروبی است.

دکتر محمدی همچنین در مورد نام رشته میکروبیولوژی می گوید: با توجه به این که امروزه علوم بسیار ریز، جزئی و تخصص شده است، بهتر است که دو علم میکروبیولوژی و علوم سلولی و مولکولی در کنار یکدیگر و با نام تخصصی خود به علم زیست شناسی خدمت بکنند نه اینکه یک علم، دیگری را احاطه بکند. مثلاً اگر بخواهیم میکروبیولوژی را زیر مجموعه ای از علوم سلولی و مولکولی بدانیم، اشتباه است چون بعضی از اوقات علوم سلولی و مولکولی کاری به میکروارگانیسم ها ندارد و در مورد سلولهای یوکاریوتی یا سلولهای انسانی صحبت می کند.

منبع: پارس بیولوژی

در همین رابطه بخوانید:


راهنماي عضويت در خبرنامه مقالات (کليک کنيد)

* اگر فکر مي کنيد مقالات اين سايت مفيد است و مي خواهيد از مقالات جديد با خبر شويد، لطفا آدرس ايميل خود را در زير وارد کرده و روي دکمه عضويت کليک کنيد و سپس روي لينک داخل ايميل تائيد که برايتان ارسال مي شود کليک کنيد. در غير اينصورت نيز مراجعه مجدد شما باعث دلگرمي خواهد بود.


فيدخوان نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار Add to Google Reader or Homepage


خريد آنلاين نرم افزار لايتنر ماندگار به همراه فلش کارت رايگان، پرداخت و تحويل در محل

نظرات

مطالب بسیار عالی هستند

لطفادر موردمنابع ارشد این رشته نیز اطلاعاتی بدهیدو هم چنین گرایش های این رشته در مقطعارشد.سپاس گذارم.

لطفادر موردمنابع ارشد این رشته نیز اطلاعاتی بدهید
با تشکر

mitoonam begam BESTe,vaghean harf nadare merc babate hameie etelaate khoobo mofidetoon omidvaram hamishe intor matalebe por bari mesale hamin bashe

سلام لطفا در مورد خود گرایش سلولی ومولکولی هم بنویسید وااااااااااااااااااااقعا مرسی

سلام
لطفا در مورد خود گرایش سلولی مولکولی هم بنویسید!!لازمه!!
ممنون

lotfan name daneshgaghaye daraye reshteye seloli molokoli dar maghtae karshenasi arshad ra barayam mail konid

salam.lotfan begin hadeagal daramad dar har yek az magatee in reshte chegadre.mamnoon

با سلام و عرض ادب و احترام

میخاستم بدونم چه تفاوتی میان دو رشته ی
زیست شناسی سلولی و مولکولی/ بیوتکنولوژی
و
بیوتکنولوژی

وجود داره؟

با عرض سلام.من دررشته میکروبیولوزی ازاد قبول شدم.میدونم سراسری رشته خوب با رتبه ۴۸۰۰ قبول نمیشم.بگید پشت کنکور بمونم یا برم؟

اقا پویا اگه وضع مالیت خوبه برو

لطفا زیر شاخه های مختلف رشته میکروبیولوژی رو برای مقطع دکترای PHD و دانشگاههای پذیرش کننده این مقطع و منابع هر زیر شاخه رو واسم ایمیل کنین مرسی

مثلا منابع میکروبیولوژی صنعتی/میکروبیولوژی کاربردی/میکروبیولوژی غذایی و ..

مطالب بسیاربسیار عالیند…فقط اگرامکان داره شهریه دانشگاه آزادمیکروبیولوژی چقدرهست؟درسال ۸۸

با سلام
من میکروبیولوژی آزاد و مهنسی کشاورزی -علوم دامی پیام نور
قبول شدم کدام را بروم؟

۲۰.موفق باشین

in reshte kheyli khoobe.man khdam daneshjoo hamin resham.aliye…beste beste

بسیار عالی بودلطفا درموردکارشناسی ارشدمیکروبیولوژی پزشکی هم بنویسید

خیلی عالی بود لطفا
در مورد کارشناسی ارشد میکروب هم بنویسید

kheily khob bod merci

سلام
مرسی
میشه لطفا رشته های مرتبط با زیست سلولس در مقطع ارشدو برام میل کنید,و اینکه برای هر کدوم چه کتابایی باید بخونیم

من رشته میکروبیولوژی دانشگاه تهران و دندانپزشکی بین الملل (ترم بهمن)قبول شدم کدوم را برم؟؟

سلام می خواستم بدونم مگه رشته بیوشیمی در شاخه زیست سلولی نیست ؟
اگه میشه اطلاعاتی در این زمینه بدین؟ممنون

microbiology vagean reshteye khobiye

SALAM MAN DANESHJOO VORODY 88 AZADE MICROBIOLOGY LAHIJAN HASTAM VASE KARSHENASY ARSHAD ,CHE SHAKHEHAEE HAST????????MAMNOON

سلام. مطلبتون واقعا عالی بود. چندوقتی بود دنبال یه مطلب کامل و جامع می گشتم.ممنونم. راستش من میکروبیولوژی الزهرا«ترم بهمن» و رادیولوژی دانشگاه تهران قبول شدم. به نظرتون کار اشتباهی نکردم رادیولوژی رو نرفتم؟در ضمن گرایشهای ارشد میکروبیولوژی رو بنویسین.

man daneshjoye micro hastam terme yekam maraghe dars mikhonam
reshte parastariye shiraz ham ghabol shodam hame migan taghire reshte bedam vali kheili reshtamo dost daram be nazare shoma chikar konam????????
rasti be khatere matalebe khobeton merci

ALIIIIIIIIIIIIIIIIIII

امید وارم موفق و سربلند باشید

mataleb kheili khob bod vali kash rajr br gerayeshhaye karshenasiye arshadam matlab dasht chon mikham rajebesh bddonam ta tasmim begiram chikar konam
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

مرسی از اطلاعاتی که برای ما گذاشتید میخواست بدونم که چه رتبه ای باید بیریم تا قبول بشیم در رشته ی میکروبیولوژی؟

جووووووووووووووووووووووون به این سایت

لطف می کنید در مورد کاربرد میربیولوژی در مقطع ارشد به ایمیل م مطلب ارسال کنید

خیلی عالی بود من میکرو شهید بهشتی می خونم ولی هنوز در یه سری بدیهیات موندم
اگه بشه و لطف کنید و طبقه بندی گرایش های ارشد رشته مون وبه طور کامل واسم سند کنید ،واقعا ممنون می شم

به نظر من سایت بسیار عالی بوده و از تمام بچه های کوهدشتی تشکر می کنم

ba arze salam mikhastam dar morede kare reshte seloli molokoli etelaat dashte basham ba tashakor

salam…
man daneshjooye microbe shahid beheshtiam…mer30 az etelaate kamel2n
age mishe manabe konkoore arshad vase in reshte va jenetiko vasam mail konid
va begid chetori mishe varede jenetike pezeshki shod?
motshakeram…

salam mikhastam dar mored tahsil 2 kharejbdonam mer30

سلام من ترم ۴ دانشجوی میکروبیولوژی هستم منابع ارشد وگرایش هاشو میخواستم واینکه کدوم یکی از گرایشاش بهتره واسه ادامه دادن بازار کار ژنتیک بهتره یا میکرو؟و تو کدوم شهرها امکان ادامه دادنش هست البته دانشگاه ملی.مرسی لطفا شما دیگه راهنماییم کنین.

salam.matalebeton vaghean aliiiiiiiii boda.age loft konin dar morede arshade in reshte ham etelaati behem bedin mamnon misham.dar morede tahsil to kharej va inke edame tahsil dar hamin reshte toye kharej chize jalebi hast ya na ham ye etela@ti mikhastam.vaghean mamnon

salam
mishe lotfan etela@tiro ke azaton khastam be emailam befrestid.kheili mamnon

مطالبطان عالی وکامل بود فقط ۱سوال آیا این رشته تو دانشگاه ازادم خونده بشه بازار کار داره؟

مطالب خوب بود مرسی.دانشجوی میکروبیولوزی هستم خوبه اگه تو ایران مثله بقیه کشورا به رشته ما که خیلی با ارزشه اهمیت بدن ممنون

mer30 az etelaate khobeton,man microbiology daneshgahe azad vahede tehran shomal ghabol shodam sale 89 nazare shoma rage be in daneshgah chiye?man tasmim gereftam in reshtaro dar in daneshgah edame bedam be nazare shoma tasmime dorosti gereftam?age mishe mano rahnamaie konid nemidonam beram ya na,az tarafe dige pezeshki ham doost daram vali ghabol nashodam,ayandeye kodomeshon behtare?lotfan zoodtar javabamo bedin mamnoon.

سلام مرسی از اطلاعاتتون

من هم این رشته رو امسال قبول شدم اما دو دل بودم که برم صنایع غذایی یا میکرو. ولی باخوندن وب سایتتون تصمیم قطعی گرفتم که برم همین رشته

من مثل یکی از دوستان مهندسی صنایع غذایی و میکروبیولوژی قبول شدم خواهشمندم کسی در زمینه تخصص دارد کمکم کند. ۰۹۱۳۹۱۳۳۶۸۵

silam, man azad microbiology ghabul shodam ,rotbe sarasarimam shode 17000,ye delam mige beram micro ye delamam mige naram,chikar konam ?hum?

من هم این رشته را در دانشگاه آزاد قبول شودم
بنظر شما برم یا بذارم سال بعد کنکور سراسری شرکت کنم.لطفا جواب رو ایمیل بزنید

سلام.هزینه تحصیل میکروبیولو÷ی در آزاد چقدر است؟درآمد این رشته چقدر است؟در این رشته در حین تحصیل بر روی جانوران آزمایش می کنند؟

salam.mikhastam bedonam hazine tahsil dar mikrobiolozhie azad cheghadre?daramadesh chi? dar heine tahsil bar roie ganeveraham azmaiesh mikonan?

سلام. من هم میکروبیولوژی آزاد قبول شدم اما عاشق پزشکیم. به نظر شما کار اشتباهیه اگه یه سال دیگه برای پزشکی وقت بذارم؟
لطفا جواب رو ایمیل بزنید

SALAM MANAM AZAD IN RESHTE RO GHABUL SHODAM AMA MITARSAM K MOKHAM NAKESHE AKHE YE JURAEI IN RESHTE SAKHTRE MISHE MANO RAHNAMAEI KONIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

سلام خواهش میکنم نام چند تااز کتابهای انگل شناسی وقارچ شناسی واسه رشته میکروبیلوژی رو بهم بگیدواینکه منابع ارشد رو میخواستم. با تشکر

salam vaghan ke etelaat khelye jame va mofede bod.man in reshta ro ghere entefaye ghabol shodam mekhastam bedonam ba daneshgahaye azad va dolaty farghe dare az nazare keyfeyat tadres

va inke gerayesh hay arshado ham aghe lotf koned send koned vaghean mamnon mesham mer300000000000000

سلام برای من اینده شغلی مهمه ایا این رشته تو مقطع لیسانس کار داره ؟تو مقاطع دیگه چطور؟به نظرتون این رشته هرزش خوندن داره یا نه ؟و یه شماره از فارغ التحصیلاتش میخواستم با تشکر

سلام منم آزاد تهران شمال این رشته رو قبول شدم ۲ دلم که بخونم یا بذارم سال دیگه ۲باره کنکور بدم؟
هزینشم تو آزاد چقدره؟ ممنون از مطالب خوبتون
جوابشو برام ایمیل کنید

سلام من رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قبول شدم. می خواستم ÷پرسم آیا با این هزینه ای که قراره واسه این رشته بدم به صرفه هست این رشته؟ حالا بیشتر از لحاظ آینده شغلی؟ ممنون می شم که هر چه زودتر بهم جواب بدین. فرصت زیادی تا انتخاب رشته ندارم. ممنون

من امسال هم میکروب قبول شدم هم صنایع غذایی.. نمی تونستم انتخاب کنم. مطالبتون عالی بود.خیلی کمکم کرد.مرسی

salam man ham mikrobiology azade karaj ghabool shodam doroste k migan ba foghe lisansesh mojaveze azmayeshga midan???

salam man dar ahvaz zendegi mikonam mikrobiologi azad masjedsoleiman va shimikarbordi azad karaj ghabul shodam kodoom reshte behtare

salam man ham hamin reshtero ghabol shodam albate daneshgah azad.az tarafiham parastari shahrod ghabol shodam..che kar konam?toro khoda zod tar javab bedin?

entezar dashtan ettelaate bishtary dar ekhtiyare alaghemandane in reshg bogzarid

salam man modiriyat daneshgahe gheyreentefae va mikrobiology azad ghabul shodam khaheshan mano rahnamae konid kodumo beram?????????????????????

silaaaaaaaaaaaaaaaaam,j bedin dige E ,man shenidam be2ne azmayeshgah hazineye har term 600ya 700e,rast migan?
,ANSWER MEEEEEEEEEEE PLZ ,DARMOREDE BAZARE KARESHAM AJEZANE KHAHESH MIKONAM BEGIN

باسلام می خواستم بگم که من هم همین رشته میکروبیولوژی رو تو دانشگاه آزاد قبول شدم…حالا نمیدونم چیکار کنم میخواستم ببینم به خرج و شهریه بالای دانشگاش می ارزه که این رشته برم از کجا معلوم؟؟ اصلا در آینده یه شغل و درآمد مناسب برای این رشته وجود داره؟؟؟لطفا برام کامل توضیح بدید و جواب رو ایمیل کنید!! خیلی ضروریه…
متشکرم

سلام–من سراسری مهندسی کشاورزی -محیط زیست پیام نور قبول شدم اما میکروبیولوژی آزاد هم قبول شدم –به نظر شما کدوم از این دو رشته بهتره که برم؟میکروبیولوژی خیلی پیچیده و دشواره؟درس شیمی این رشته خیلی سخته؟من میتونم بعدا گرایش مهندسی کشاورزی رو تغییر بدم؟ این رشته آینده ای دارد؟من برای درس زیست شناسی آزاد پیشنیاز دارم چند واحد رو باید بگیرم؟میشه لطفا سریع تر بگین چون وقتی نمونده……….ممنونم*

سلام اون ایمیلم باز نمیشه نمیدونم جواب سوالمو فرستادین یا نه. با عرض پوزش می خواستم دوباره جوابمو به این یکی ایمیلم بفرستین تا ۲۷ باید برم ثبت نام فرصت زیادی ندارم.ممنون میشم زودتر جوابمو بدین سوالهامو باز می نویسم. بازم ممنون

من رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد قبول شدم. می خواستم بپرسم آیا با این هزینه ای که قراره واسه این رشته بدم به صرفه هست این رشته؟ حالا بیشتر از لحاظ آینده شغلی؟ ممنون می شم که هر چه زودتر بهم جواب بدین. فرصت زیادی تا انتخاب رشته ندارم. ممنون

salam be nazare shoma ghaboly dar in reshte dar daneshgah azad arzesh khondan dare montazer j shoma hastam

من دانشجوی رشته میکروبیولوژی ورودی۸۷کازرونم-تقریبا از رشتم راضیم ولی بازار کارش زیاد خوب نیست-اگه سوالی بود خوشحال میشم جواب بدم

راستی اگه خواستیدآزاد بخونیدبیاید کازرون آخه بچه هاش خیلی بامعرفتن مخصوصاخودم و شریفی.امیری. افراسیابی .خان ترک و همه و همه

به نظر من این توضیحات بالا در مورد کار بعد از تحصیل دروغ است چون با مدرک کارشناسی سلولی ملکولی هیچ جایی استخدام نمی کنند و از لحاظ اعتبار بی ارزش تلقی می کنندو من و بسیاری از دوستانم که این مدرک را داریم نزدیک به ۴ سال است بیکاریم و هر کسی به کار آزاد مشغول می باشد.

salam.omidvaram haleton khob bashe.mikhastam bebinam fareghotahsilan reshte mikrobioloji mitonan azmayeshghah bezanan??????mamnon misham ke javab bedin.

لطفا در مورد گرایش بیوتکنولوژی رشته سلولی مولکولی هم مطلب بگذارید.

سلام من رشته میکروبیولژی دانشگاه آزاد کرمان قبول شدم امافقط نوشته بود زیست شناسی سلولی مولکولی از گرایشش چیزی ننوشته بود از کجا بدونم گرایشم چیه من غذایی و صنعتی را دوست دارم

salam ba tashkor matelbton kheli mofide

سلام من دولتی شیمی قبول شدم ودانشگاه آزد میکرو کازرون اومدم میکرو کازرون خیلی ها بهم میگن اشتباه کردم اما من به کاری که کردم ایمان دارم چون عاشق کارای پژوهشی هستم وفکر میکنم این رشته بهترین رشته ممکن واسه این کاره فقط یکم هزینش بالاست که باهزینه رفت وآمد وخوابگاه و کتاب واینجور چیزاترمی یه میلیون پام آب میخوره

سلام واقعا خسته نباشی مطالب ها بسیار جالب و پرملات هستند استفاده های زیادی بردم انشاالله موفق تر باشی

سلام.واقعا عالی بود.واقعا عااااااااااااااااااالی.
خسته نباشی.منم یه وب کوچولو راه انداختم البته به پای شما نمی رسه اما خوشحال میشم بیاین و نظر بدین.

سلام خسته نباشید من دانشجوی میکروبیولوژی هستم لطفا منابع ارشد رو معرفی کنید.(با تشکر)

مطالب عالی بود من رشته زبان انگلیسی دانشگاه دولتی قبول شدم ومیکروبیولوژی آزاد به نظرشماکدوم برم بهتره ؟

درباره این رشته بیشتر توضیح بدهید آینده شغلی دارد یا نه؟؟

سلام.رشتهی من شاخه ی علوم سلولی مولکولیست واز اینده ی شغلی خودم بیم دارم و هیچ اطلاعاتی در مورد این رشته ندارم لطفن راهنمایی کنید مرسی.

man microb mikhonam terme 4 hastam mikham arshad hatman bedone inke poshte konkor basham 1 reshte arzeshm,and dar hamin reshte vali gerayeshe ba arzeshtari ghabol sham vali nemidonam chi bekhonam manabe va in ke che ketabio bekhonamo nemidonam lotfan mail bezanin behem

mamnon az zahamateton

salam
man lisanse mikrob daram.mikham bedunam kodum keshvar va ba che sharayeti mitunam arshade hamin reshte o bekhunam?mamnun

با سلام و خسته نباشید.

من دانشجوی ورودی ۸۷ همین رشته هستم.ممنون میشم اگه منابع ارشد رو به آدرسم میل کنین.

اگر هم ممکنه یه سایتی رو که همایش های مرتبط با همین رشته رو داره لطف کنین و معرفی کنین.
ممنون.

باتشکرازاطلاع رسانی شما ؛لطفادرخصوص ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف دکتری میکروبیولوزی در دانشگاه دولتی وآزاد اطلاع رسانی نماییدوهم چنین درمورد منابع انها،تاریخ ثبت نام وبرگزاری آزمون چه زمانی است؟

سلام………مطلب جالبی بود..من میکروبیولوژی خوندم.رشته ی خوبیه ولی فرصت شغلیش واقعا کمه ..من که نتونستم یه کار درست و حسابی پیدا کنم.کاش یه فکری به حاله ما فارغ التحصیل های میکروبیولوژی میکردن…..

khile khile khob bod merseeeeeee

بسیارازشماممنونم که اطلاعات با ارزشی به من دادید ازشما خواهشمندم که کتابهایی در سطح دیرستان در زمینه میکروبیولوژی را به من معرفی کنید و به e-mail من ارسال کنید باتشکر فراوان که این رشته زیبا رابه ما دانش اموزان معرفی میکنید

با سلام.مطلب خیلی خوبی بود .من در حال حاضردانشجوی ترم سه شیمی محض دولتی هستم. به خاطر علاقه زیادی که به زیست شناسی آن هم در شاخه سلولی مولکولی دارم تصمیم گرفته ام ارشد را سلولی مولکولی امتحان بدهم.من از الان دارم برای ارشد میخونم.لطفا من را راهنمایی کنید و من باید چه کتابهایی مطالعه کنم؟منتظرتون هستم.سپاسگذارم

salam man daneshjuye microbioloji daneshgah azad hastam mikhastam bdunam k aya emkane edame tahsil az lisans be bad tu reshtehaye pezeshki ya dandan pezeshki dar dakhel ya kharej az kheshvar hast?age kharej az keshvar lotfan bgin koja mamnun

salam matalebetun khube azatun mamnun man daneshjuye in reshte hastam va khili raziyam vaghean reshtey por hayejaniye.e

سلام
میخوام امسال کنکور ۹۰ ازاد رشته ژنتیک بزنم نمی دونم بعد از این رشته چه رشته های دیگه بزنم لطفا کمکم کنید

salam.man mikhastam dar morede bazare kare in reshte bedunam.in ke koja ha mishe kar kard va ba che madraki? karshenasie arshad ya arshad?va bayad che manabei ro baraye konkore karshenasie arshad khound.mersi

va mikhastam bedunam badaz in ke karshenasie in reshtaro gereftam mitonam arshamo reshtehaei mesle darosazi sherkat konam?

va ye soale dige ham dashtam in ke bazare kare jenetik chtorie?va kojaha mishe kar kard?

سلام لطفا همراه سوالات ونظرات جواب دوستان عزیز را قرار دهید چون همین سولات شاید سوال من ویا خیلی از افراد دیگر باشد
محا.

خیلی عالیه فقط ای کاش درمورد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش بیوشیمی هم چیزهایی مینوشتیند مخصوصا بازار کارش
ممنون

nakhonin bachehaaaaaaaaaaaaa.nakhoniiiin. man az hamaton be in reshte be khoda bishtar alaghe daram.. nakhonin in hame pol kharj kardan hich postam kande shod shab ta sob bidar mondam virus shenasio genetico microb khondam alagheam nashtam to iran hich mafhomi nadare yani nemidonan microbiology chiee kasi hemayat nemikone shoma haro sarkhorde mishiiiiiinaaaaaaaaaaaaaaa

salam
babate etleate mofidetoon mamnoonam,man terme 4 microbiolozhi hastam
khoda yari kone mikham ta doktora beram do konin bazam mamnoonam

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام دوستانی که میکروبیولوزی میخونن منم دانشگاه ازاد میکروبیولوزی میخونم ترم ۳هستم ۲ترم پیش شاگرد اول شدم این ترم را هنوز نمیدونم البته متاهل هستم و فقط علاقه و پشتکار میخواد این رشته دست علی یارتون

با سلام و تشکر از زحمتای جنابعالی
بنده دانشجوی سال اخر میکروب از تهران هستم در مورد منابع ازمونی دروس میکروب کاربردی-(صنعتی) – محیطی و پرتویی نیاز به کمک دارم و ممنون میشم که من رو راهنمایی کنید.دونستن این منابع برام خیلی حیاتی هستش.
با تشکر موفق و پاینده باشین
مهدی –

سلام
ممنون خیلی عالیه.من امسال میکروبیولوژی آزاد قبول شدم میخواستم ببینم خوبه که برم؟ازنظر شغلی چطوره (با درنظر گرفتن اینکه آزاد بخونم)؟میتونم با این رشته تو پژوهشکده رویان کار کنم
؟کلا میگن درس مشکل وپیچیده ایه درسته؟ممنون میشم زود جوابمو بدین

salam.man microb e azad ghabol shodam vali nemidonam gerayeshasho az koja befahmam? gerayeshash vase arshade ya alan bayad entekhab kard?

با سلام میخواستم ببینم هزینه دانشگاه ازاد رشته ی میکروبیولوژی چقدرمی باشد؟

سلام.از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین ممنونم.من امسال زیست عمومی پیام نور حتما قبولم میکروبیولوژی ازاد رو هم قبول شدم به ادامه ی تحصیل فکر میکنم نه اینکه به لیسانس اکتفا کنم اینده ی شغلی هم برام مهمه خواهش میکنم بین این دو رشته راهنماییم کنید.

اطلاعاتتون خیلی عالی بودمن امسال میکروبیلوزی وهاحد تهران شمال قبول شدم به نظرتون چیکار کنم برم یا نه؟هزینش چقدره؟ ممنون میشم اگه جواب بدین

سلام من امسال میکروبیولوزی دانشگاه ازادقبول شدم نمیدونم برم یانه امسال بمونم ودوباره بخونم؟ایارشته خوبیه ومی ارزه ادامه بدیم؟اینده شغلی اش چگونه است؟ایاازمایشگاه تشخیص طبی بااین مدرک میشه کارگرفت؟شماپیشنهادمیکنیدواقعایانه ؟لطفایکم سریعترجواب بدید

سلام من امسال میکروبیلوژی دانشگاه آزاد قبول شدم و سال اولمه ک دانشگاه شرکت کردم من واقعا نمیدونم باید چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟برم یا بمونم یکسال دیگه درس بخونم؟؟؟؟راستی اگه امکانش هست بگید هزینش چقدره؟؟من منتظره جوابتون هستم…از مطالب خوبتون ممنون

سلام خیلی ممنون از اطلاعات دقیقتون من امسال میکروبیولوژی دانشگاه تهران قبول شدم و خواندن مطالب شما من را برای تلاش بیشتر دلگرم کرد

سلام میخاستم ببینم مبلغ شهریه رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی چقد است؟؟؟؟؟مررررررررررررررررسی

سلام.من امسال میکروبیولوژی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق(قیام دشت) قبول شدم. میخواستم ببینم خوبه برم یا بمونم سال بعد؟ نمیدونم آینده کاری خوبی واسه یه دختر داره یا نه؟ با وجود اینکه مسیر رفت و آمدش خیلی ناجوره. برم یا بمونم؟

از تمام دوستان میخواهم وقت خودشون رو صرف رشته میکروبیولوژی نکنند چرت ترین رشته تلقی می شود و بیکار ترین یه نصیحت خواهرانه بود

واقعا نمی دونم چی بگم! این زیست شناسای بی سواد حق ما علوم آزمایشگاهیان رو می خورن..

سلام من امسال این رشترو تو دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران قبول شدم سراسری هم رتبم ۸۶۰۰ بود ولی اون رشته هایی رو که زدم قبول نشدم . از هر کی می پرسم میگه کار واسه میکرو نیست. همین کارارو می کنن که مغزای کشور فرار می کنن و میرن فقط بلدن عمره جوونارو تلف کنن .کم کم دارم افسردگی میگیرم عشقم پزشکی بود که قبول نشدم. تورو خدا بگین وایسم امسال یا برم میکرو بخونم.

سلام من سال اول دبیرستانموخیلی هم به میکروبیولوژی علاقه مند.من اولش یکم نسبت به این رشته دل سردبودم اما توضیحاته شما خیلی به من کمک کرد.واقعا ممنون.

من ساله اول دبیرستانم و خیلی میکروبیولوژی رو دوست دارم.از نوشته هاتون خیلی ممنون.

سلام من رشته میکروبیولوژی کارشناسی قبول شدم.آیا درامد این کار خوبه؟میتونم آزماشگاه بزنم؟برای ارشد چه شاخه ای خوبه؟لطفا برام ایمیل کنید.مرسی

چرا میگن بازاره کارش خوب نیست لطفا توضیح بدید…مررررررسی

khaili khob mersi az hamaton khaste nabashin.

salam,etelaat shoma khub nabud,fekr nemikonam in etelaat baraye shakhsi ke gharar ast ayandeye keshvareman ra besazad kafi bashad,az shoma khaheshmandam etelaati kameltar dar ekhtiare alaghemandan gharar dahid,dar ayande fekr mikonam dustane alaghemand va pazhuheshgar mitavanand dar in reshte movafagh shavand,pas omidvaram ke etelaat mojud dar in moder kameltar shavad,be omide ruzi ke hame asheghane talash konim,ba tashakor.

be jaye na omidi talash mikonim va ba har kas ke mane raheman mishavad mijangim gar che kac joz khod ma ra nemikhahad va hich kas ma ra yari nemikonad ama shayad shoma ke micro mikhanid kashefan ayandeh bashid.ba 1 donya eshgh asheghetan hastam…nazanin ali moghadam…

salam mersi az matalebe khobeton .man khodam term 5micro hastam hazinash dar hale hazer har term 800 ya ye meghdar bishtar mishe.va dar zemn begam ke reshteye sakhtiye .

lotfan age mishe bishtar dar mord karyabi dar in reshte tozih bedin.

سلام به همه من امسال رشته ی میکروبیولوژی شهید چمران شبانه قبول شدم. میخواستم بدونم اگه بخوام تا ارشد ادامه بدم اینده ای واسم داره یا نه جان هر کی که دوست دارین جواب بدین تا سکته نکردم

خیلی این مطلب خوب بود ولی این بگم که خیلی این رشته خوبه وهر چی ازش بگی کمه

من رشته انسانی هستم پیش هستم می خوام شهریور تغییر به تجربی بدم می خواسم ببینم میتونم رشته میکروبیولوژی تجربی قبول بشم ؟مرسی من منطزرم

kheyli khhoob bood manam terme 1 hastam. be nazaretoon in reshte ayandeye khoobi dare?mamnoonam

سلام.
من سال۸۹درخواست کرده بودم که اگه کسی اطلاعات کافی در مورد این رشته داره بهم بگوید.
اماازاون روز ب بعد خیلی تماس دریافتی داشتم میخاستم تشکر کنم و بگم که این رشته درامد بالایی نداره بیشتر ب درد خانم ها میخوره تا اقایون.
بهترین مشاور فقط فقط فقط دکتر میکروبیولوژی بیمارستان شهر خودتونه نه قسمتهای دیگه.اما اگه مشغول تحصیل هستید موفق باشید.البته این یکی از رشته هایی است که برای ایندش پول یا پارتی یاهردو ان نیاز است.(حرف حساب اینه که اینده کاری ندارد)

tshakor az tahie mtalb khoob bood….man danshjo in reshte hastam be nazare shoma karshenasie arshad che graishi behtare az lhaz aynde v daramad? bz tashakor mikonam…

متاسفم ، امکان ارسال نظر برای این پست وجود ندارد .