خريد آنلاين نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار >> پرداخت و تحويل در محل


معرفی رشته هنرهای تجسمی (گروه هنر)

هنر عبارت است از طبیعت که از خلال مزاج و روحیه شخص دیده می شود. هنر اندیشه ای است که می خواهد بر ماده سرکش چیره گردد.
آنچه در طبیعت مشاهده می کنیم تمایل خاص به تولید صورتهای کروی ست و آن هم به موجب قانون حداقل مساحت گنجایش. در رشته هنرهای تجسمی دانشجو با آشنا شدن به خصوصیات عناصر اولیه تجسمی و سپس ترکیب نمودن آنها با هم به صورت نامحدود آثار تصویری و تجسمی بوجود خواهد آورد.
نحوه آموختن هنرهای تجسمی مانند زبان یادگرفتن است.
هنرهای تجسمی را یکی از بهترین و مؤثرترین وسیله های ارتباطی می شناسند زبان بین المللی در آموزش و پرورش عالی ترین تجسمات زبان بصری شمرده می شود که می تواند افقهای دور را ترسیم کرد. دنیای ما از دو عنصر مهم بصری فرم و رنگ و نقطه، خط ، مسطح، حجم، بافت به عنوان عناصر بصری و ریتم و حرکت و فضا و تضاد و پرسپکتیو به عنوان کیفیات بصری تشکیل شده است که در رشته هنرهای تجسمی هنرمند با استفاده از این دو عنصر و با الهام از طبیعت هنری را می آفریند که عامه پسند و همه فهم باشد و زبان قابل درک برای همه انسان ها با هر فرهنگ و رسومی باشد و این همه به لطف آن است که در عرصه هنرهای تجسمی هیچ قاعده و قانونی به صورت غیرقابل تغییر نمی باشد.

بازار کار و آینده شغلی رشته هنرهای تجسمی:

در مقدمه رشته هنرهای تجسمی مطالب جالب توجهی عرضه شده که از آنجا به خوبی می توان فهمید هنرمند رشته هنرهای تجسمی به عنوان یکی از هنرهای پیشرو وسعت کاریش به اندازه یک جامعه زنده و پویاست که با نقطه و خط و رنگ و … می تواند در مراکز هنری فرهنگ سراها، کارگاه های مجسه سازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری سازمان تبلیغات و بسیاری از شرکت های خصوصی که به امر هنر متعالی اشتغال دارند مشغول بکار شود.

دروس رشته هنرهای تجسمی:

۱     آشنایی با آبرنگ
۲     آشنایی با آرامتفکران در باب
۳     آشنایی با تذهیب و نگارگری
۴     آشنایی با طراحی صنعتی دنیای امروز
۵     آشنایی با طرح و ساخت سکه
۶     آشنایی با علوم جدید
۷     آشنایی با فنون قالب‌گیری ۱
۸     آشنایی با فنون قالب‌گیری ۲
۹     آشنایی با فیلمبرداری
۱۰     آشنایی با موزه ها
۱۱     آشنایی با هنر در تاریخ ۱
۱۲     آشنایی با هنر در تاریخ ۲
۱۳     آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۱
۱۴     آشنایی با هنرهای سنتی ایران ۲
۱۵     آشنایی با کاریکاتور
۱۶     آشنایی با کامپیوتر
۱۷     آشنایی با رشته های هنرهای معاصر
۱۸     اخلاق اسلامی
۱۹     ارزیابی تولیدات صنعتی
۲۰     اقتصاد مدیریت تولیدات
۲۱     انسان، طبیعت، طراحی
۲۲     پروژه تصویرسازی آموزشی علمی ۲
۲۳     پروژه طراحی صنعتی ۱
۲۴     پروژه طراحی صنعتی ۲
۲۵     پروژه طراحی صنعتی ۳
۲۶     پروژه طراحی صنعتی ۴
۲۷     پروژه طراحی صنعتی ۵
۲۸     پروژه طراحی صنعتی ۶
۲۹     پروژه طراحی صنعتی ۷
۳۰     پروژه طراحی صنعتی ۸
۳۱     پروژه طراحی صنعتی ۹
۳۲     پروژه نهایی
۳۳     پروژه نهایی پایان نامه
۳۴     پروژه نهایی و رساله
۳۵     تاریخ طراحی صنعتی و اختراعات
۳۶     تاریخ عمومی حجم سازی ۱
۳۷     تاریخ عمومی حجم‌سازی ۲
۳۸     تاریخ عمومی نقاشی ۱
۳۹     تاریخ عمومی نقاشی ۲
۴۰     تاریخ عمومی نقاشی ۳
۴۱     تاریخچه تصویر سازی
۴۲     تاریخچه عکاسی
۴۳     تاریخچه کتابت
۴۴     تبلیغات شهری
۴۵     تجزیه و تحلیل نقد آثار ارتباط
۴۶     تجزیه و تحلیل نقد آثار مجسمه‌سازی
۴۷     تجزیه و تحلیل و نقد آثار طراحی
۴۸     تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای
۴۹     تجزیه و تحلیل و نقد عکس ۱
۵۰     تجزیه و تحلیل و نقد عکس ۲
۵۱     تصویر متحرک ۱
۵۲     تصویرسازی آموزشی علمی ۱
۵۳     تصویرسازی تبلیغات جراید نشر
۵۴     تصویرسازی فرهنگی ۱
۵۵     تصویرسازی قدیم و جدید
۵۶     تصویرسازی کتابهای کودکان و نوجوانان
۵۷     جامعه شناسی صنعتی
۵۸     جامعه شناسی هنر
۵۹     چاپهای ماشینی
۶۰     حجم سازی
۶۱     حکمت هنر اسلامی
۶۲     خوشنویسی و طراحی حروف ۱
۶۳     خوشنویسی و طراحی حروف ۲
۶۴     خوشنویسی و طراحی حروف ۳
۶۵     خوشنویسی و طراحی حروف ۴
۶۶     دوباره سازی کار اساتید
۶۷     رابطه مجسمه‌سازی با محیط ۱
۶۸     رابطه مجسمه‌سازی با محیط ۲
۶۹     رنگ و نقاشی
۷۰     روش تحقیق
۷۱     روش تحقیق در طراحی صنعتی
۷۲     روش تحقیق در عکاسی
۷۳     روش تدوین رساله
۷۴     ریاضی کاربردی ۱
۷۵     ریاضی کاربردی ۲
۷۶     زبان تخصصی ۱
۷۷     زبان تخصصی ۲
۷۸     زبان تخصصی پیشنیاز
۷۹     زیباشناسی
۸۰     شیمی عمومی و شیمی عکاسی ۱
۸۱     شیوه‌های ارائه
۸۲     صفحه آرایی
۸۳     طراحی به کمک کامپیوتر
۸۴     طراحی به کمک کامپیوتر ۱
۸۵     طراحی به کمک کامپیوتر ۲
۸۶     طراحی تخصصی
۸۷     طراحی تخصصی در تصویرسازی
۸۸     طراحی صنعتی و انسان
۸۹     طراحی فرآورده‌های صنعتی ۱
۹۰     طراحی فنی
۹۱     طراحی فنی ۱
۹۲     طراحی فنی ۲
۹۳     طراحی فنی ۳
۹۴     طراحی نمایشگاه
۹۵     طراحی و ساخت سنتی اشیا
۹۶     طرح اشیاء در تمدن اسلامی
۹۷     طرح جامع مجسمه‌سازی ۱
۹۸     طرح جامع مجسمه‌سازی ۲
۹۹     طرح رساله نهایی
۱۰۰     طرح عملی جامع
۱۰۱     فرم و فضا ۱
۱۰۲     فرم و فضا ۲
۱۰۳     فلسفه شرق
۱۰۴     فلسفه غرب
۱۰۵     فنون و رشهای تولید در صنعت
۱۰۶     فیزیک ۱ ایستایی
۱۰۷     فیزیک ۲ مبانی سینماتیک
۱۰۸     فیزیک ۳
۱۰۹     فیزیک و ابزارشناسی
۱۱۰     مبانی طراحی صنعتی ۱
۱۱۱     مبانی طراحی صنعتی ۲
۱۱۲     مبانی نظری هنر
۱۱۳     مبانی هنرهای تجسمی ۱
۱۱۴     مبانی هنرهای تجسمی ۲
۱۱۵     مبانی کاربرد نرم‌افزارهای گرافیک
۱۱۶     مدل سازی ۲
۱۱۷     مرمت آثار نقاشی
۱۱۸     مطالعات تطبیقی هنر ۱
۱۱۹     مطالعات تطبیقی هنر ۲
۱۲۰     مهندسی عوامل انسانی ۱
۱۲۱     مهندسی عوامل انسانی ۲
۱۲۲     مواد و روش ساخت ۱
۱۲۳     مواد و روش ساخت ۲
۱۲۴     مواد و روش ساخت ۳
۱۲۵     نقد و تحلیل تصویر
۱۲۶     نقش برجسته ۱
۱۲۷     نقش برجسته ۲
۱۲۸     نقش برجسته ۳
۱۲۹     نقش برجسته ۴
۱۳۰     نقشه‌کشی صنعتی ۱
۱۳۱     نقشه‌کشی صنعتی ۲
۱۳۲     نورپردازی
۱۳۳     هندسه ۱
۱۳۴     هندسه ۲
۱۳۵     هندسه تحلیلی
۱۳۶     هندسه مناظر و مزایا
۱۳۷     هندسه نقوش در صنایع دستی ایران
۱۳۸     هنر در دنیای کودکان
۱۳۹     هنر و تمدن اسلامی ۱
۱۴۰     هنر و تمدن اسلامی ۲
۱۴۱     کارگاه آموزش فنون تصویرسازی
۱۴۲     کارگاه ارتباط تصویری
۱۴۳     کارگاه ارتباط تصویری ۳
۱۴۴     کارگاه ارتباط تصویری ۴
۱۴۵     کارگاه ارتباط تصویری سطح سه ۱
۱۴۶     کارگاه ارتباط تصویری سطح سه ۲
۱۴۷     کارگاه ارتباط تصویری سطح یک ۱
۱۴۸     کارگاه ارتباط تصویری سطح یک ۲
۱۴۹     کارگاه برنزریزی ۱
۱۵۰     کارگاه برنزریزی ۲
۱۵۱     کارگاه تصویرسازی
۱۵۲     کارگاه تصویرسازی سطح یک ۱
۱۵۳     کارگاه تصویرسازی سطح یک ۲
۱۵۴     کارگاه چاپ
۱۵۵     کارگاه چاپهای دستی ۱
۱۵۶     کارگاه چاپهای دستی ۲
۱۵۷     کارگاه چاپهای دستی ۳
۱۵۸     کارگاه حجم تخصصی ۱
۱۵۹     کارگاه حجم تخصصی ۲
۱۶۰     کارگاه حجم تخصصی ۳
۱۶۱     کارگاه حجم عمومی ۲
۱۶۲     کارگاه حجم‌سازی
۱۶۳     کارگاه روش تحقیق
۱۶۴     کارگاه سرامیک ۱
۱۶۵     کارگاه سرامیک ۲
۱۶۶     کارگاه طراحی پایه ۱
۱۶۷     کارگاه طراحی پایه ۲
۱۶۸     کارگاه طراحی پایه سطح یک ۱
۱۶۹     کارگاه طراحی پایه سطح یک ۲
۱۷۰     کارگاه طراحی تخصصی ۱
۱۷۱     کارگاه طراحی تخصصی ۲
۱۷۲     کارگاه طراحی تخصصی ۳
۱۷۳     کارگاه طراحی سطح دو ۱
۱۷۴     کارگاه طراحی سطح دو ۲
۱۷۵     کارگاه طراحی سطح دو ۳
۱۷۶     کارگاه طراحی سطح سه ۱
۱۷۷     کارگاه طراحی سطح سه ۲
۱۷۸     کارگاه طراحی سطح سه ۳
۱۷۹     کارگاه عکاسی ۱
۱۸۰     کارگاه عکاسی ۲
۱۸۱     کارگاه عکاسی ۳
۱۸۲     کارگاه عکاسی ۴
۱۸۳     کارگاه عکاسی ۵
۱۸۴     کارگاه عکاسی ۶
۱۸۵     کارگاه عکاسی پایه ۱
۱۸۶     کارگاه عکاسی پایه ۲
۱۸۷     کارگاه عکاسی تخصصی ۱
۱۸۸     کارگاه عکاسی تخصصی ۲
۱۸۹     کارگاه عکاسی رنگی
۱۹۰     کارگاه مواد و روشهای ساخت ۱
۱۹۱     کارگاه مینیاتور و تذهیب
۱۹۲     کارگاه نقاشی چینی
۱۹۳     کارگاه نقاشی دیواری سطح ۱
۱۹۴     کارگاه نقاشی سطح ۳
۱۹۵     کارگاه نقاشی سطح دو ۲
۱۹۶     کارگاه نقاشی عمومی ۱
۱۹۷     کارگاه نقاشی عمومی ۲
۱۹۸     کارگاه نقاشی دیواری سطح یک ۲
۱۹۹     کارگاه نقاشی سطح دو ۱
۲۰۰     کارگاه نقاشی سطح دو ۳
۲۰۱     کارگاه نقاشی سطح یک ۱
۲۰۲     کارگاه نقاشی سطح یک ۲

منبع: شبکه رشد

در همین رابطه بخوانید:


راهنماي عضويت در خبرنامه مقالات (کليک کنيد)

* اگر فکر مي کنيد مقالات اين سايت مفيد است و مي خواهيد از مقالات جديد با خبر شويد، لطفا آدرس ايميل خود را در زير وارد کرده و روي دکمه عضويت کليک کنيد و سپس روي لينک داخل ايميل تائيد که برايتان ارسال مي شود کليک کنيد. در غير اينصورت نيز مراجعه مجدد شما باعث دلگرمي خواهد بود.


فيدخوان نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار Add to Google Reader or Homepage


خريد آنلاين نرم افزار لايتنر ماندگار به همراه فلش کارت رايگان، پرداخت و تحويل در محل

نظرات

برای اولین بار تجزیه تحلیل اثار هنری رو تدریس میکنم اطلاعات کمی دار م

متاسفم ، امکان ارسال نظر برای این پست وجود ندارد .