خريد آنلاين نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار >> پرداخت و تحويل در محل


دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ۸۹

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ۸۹

* این مجموعه توسط نشر پردازش جمع آوری شده است. برای دانلود سوالات می توانید به سایت نشر پردازش (www.pardazeshpub.com)  نیز مراجعه نمایید.

*توجه۱: در صورتیکه با کلیک با پیغام خطا موجه شدید از انتهای آدرس فایل تا قبل از اسلش ( / ) را پاک کرده و دوباره صفحه را رفرش کنید.

برای مثال، به جای آدرس

http://www.mediafire.com/file/tzjr20dzt3m/1101-2014-E.pdf

آدرس زیر را برای دانلود صفحه وارد کنید

http://www.mediafire.com/file/tzjr20dzt3m/

*توجه۲: کلمه عبور برای دانلود فایل عبارت زیر است، آن را در کادر وارد نمایید:

pardazeshpub.com

برای مشاهده سوالات هر رشته بر روی نام رشته امتحانی مورد نظر کلیک نمایید.

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی ۲۰۱۴ کلید سوالات ۲۰۱۴
زبان و ادبیات فارسی ۲۰۱۵ کلید سوالات ۲۰۱۵
۱۱۰۲ مجموعه علوم جغرافیایی ۲۰۰۶ کلید سوالات ۲۰۰۶
مجموعه علوم جغرافیایی ۲۰۰۷ کلید سوالات ۲۰۰۷
۱۱۰۳ سنجشازدورو سیستم اطلاعات جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۴ مجموعه زبانعربی کلید سوالات
۱۱۰۵ مجموعه علوم اقتصادی کلید سوالات
۱۱۰۶ مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
۱۱۰۷ مجموعه تاریخ کلید سوالات
۱۱۰۸ مجموعه علوم اجتماعی ۵۰۱۲ کلید سوالات ۵۰۱۲
مجموعه علوم اجتماعی ۵۰۱۳ کلید سوالات ۵۰۱۳
۱۱۱۰ مجموعه زبانشناسی ۳۰۱۰ کلید سوالات ۳۰۱۰
مجموعه زبانشناسی ۳۰۱۱ کلید سوالات ۳۰۱۱
مجموعه زبانشناسی ۳۰۷۸ کلید سوالات ۳۰۷۸
۱۱۱۱ الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنوحدیث کلید سوالات
۱۱۱۲ الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی کلید سوالات
۱۱۱۳ الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی کلید سوالات
۱۱۱۴ مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی ۶۰۰۷ کلید سوالات ۶۰۰۷
مـجموعـه الهیات و معارف اسلامی ۶۰۰۸ کلید سوالات ۶۰۰۸
۱۱۱۵ الهیات و معارف اسلامی – فقه شافعی (فقط برای اهل تسنن) کلید سوالات
۱۱۱۶ مجموعه فلسفه کلید سوالات
۱۱۱۷ مجموعه علوم تربیتی ۱ ۴۰۰۷ کلید سوالات ۴۰۰۷
مجموعه علوم تربیتی ۱ ۴۰۰۸ کلید سوالات ۴۰۰۸
۱۱۱۸ مجمـوعـه علـوم تربیتی ۲ کلید سوالات
۱۱۱۹ علوم کتابداری و اطلاع رسانی کلید سوالات
۱۱۲۰ مجموعه زبان فرانسه ۶۰۳۴ کلید سوالات
مجموعه زبان فرانسه ۶۰۳۵ کلید سوالات
۱۱۲۱ مجموعه زبان انگلیسی ۶۰۳۶ کلید سوالات ۶۰۳۶
مجموعه زبان انگلیسی ۶۰۳۷ کلید سوالات ۶۰۳۷
۱۱۲۲ مجموعه زبان روسی کلید سوالات
۱۱۲۳ مجموعه علوم تربیتی ۳ کلید سوالات
۱۱۲۴ مجموعه زبان آلمانی کلید سوالات
۱۱۲۵ مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی کلید سوالات
۱۱۲۶ مجموعه حقوق ۲۰۰۳ کلید سوالات ۲۰۰۳
مجموعه حقوق ۲۰۰۴ کلید سوالات ۲۰۰۴
مجموعه حقوق ۲۰۰۵ کلید سوالات ۲۰۰۵
۱۱۲۷ مجموعه ایرانشناسی کلید سوالات
۱۱۲۹ زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
۱۱۳۰ مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۰۸ کلید سوالات ۲۰۰۸
مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۰۹ کلید سوالات ۲۰۰۹
مجموعـه علـوم سیاسی و روابط بین الملل ۲۰۱۰ کلید سوالات ۲۰۱۰
۱۱۳۱ مطالعات جهان ۳۰۰۷ کلید سوالات ۳۰۰۷
مطالعات جهان ۳۰۰۸ کلید سوالات ۳۰۰۸
۱۱۳۲ باستان شناسی کلید سوالات
۱۱۳۳ مجموعه روانشناسی ۴۰۱۱ کلید سوالات ۴۰۱۱
مجموعه روانشناسی ۴۰۱۲ کلید سوالات ۴۰۱۲
مجموعه روانشناسی ۴۰۱۳ کلید سوالات ۴۰۱۳
۱۱۳۴ حسابداری ۱۰۱۰ کلید سوالات ۱۰۱۰
حسابداری ۱۰۱۱ کلید سوالات ۱۰۱۱
۱۱۳۷ مجموعه مطالعات زنان کلید سوالات
۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی کلید سوالات
۱۱۳۹ مددکاری اجتماعی کلید سوالات
۱۱۴۰ پژوهش علوم اجتماعی کلید سوالات
۱۱۴۲ مجموعه مدیریت ۱۰۰۷ کلید سوالات ۱۰۰۷
مجموعه مدیریت ۱۰۰۸ کلید سوالات ۱۰۰۸
مجموعه مدیریت ۱۰۰۹ کلید سوالات ۱۰۰۹
۱۱۴۶ برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۳۰۱۶ کلید سوالات ۳۰۱۶
برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست ۳۰۱۷ کلید سوالات ۳۰۱۷
۱۱۴۸ مجموعه مدیـریت اجرایی ۳۰۷۵ کلید سوالات ۳۰۷۵
مجموعه مدیـریت اجرایی ۳۰۷۶ کلید سوالات ۳۰۷۶

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم پایه

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۰۱ مجموعه زمین شناسی ۱۰۱۲ کلید سوالات ۱۰۱۲
مجموعه زمین شناسی ۱۰۱۳ کلید سوالات ۱۰۱۳
۱۲۰۲ مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کلید سوالات
۱۲۰۳ مجموعه شیمی ۱۰۱۴ کلید سوالات ۱۰۱۴
مجموعه شیمی ۱۰۱۵ کلید سوالات ۱۰۱۵
۱۲۰۴ فیزیک و نانو فیزیک ۲۰۱۷ کلید سوالات ۲۰۱۷
فیزیک و نانو فیزیک ۲۰۱۸ کلید سوالات ۲۰۱۸
۱۲۰۵ فوتونیک ۳۰۷۲ کلید سوالات ۳۰۷۲
فوتونیک ۳۰۷۳ کلید سوالات ۳۰۷۳
۱۲۰۶ مجموعه زیست شناسی ۶۰۳۹ کلید سوالات ۶۰۳۹
مجموعه زیست شناسی ۶۰۴۰ کلید سوالات ۶۰۴۰
۱۲۰۷ مجموعه آمار ۱۰۱۶ کلید سوالات ۱۰۱۶
مجموعه آمار ۱۰۱۷ کلید سوالات ۱۰۱۷
مجموعه آمار ۱۰۱۸ کلید سوالات ۱۰۱۸
۱۲۰۸ مجموعه ریاضی ۴۰۱۴ کلید سوالات ۴۰۱۴
محموعه ریاضی ۵۰۰۵ کلید سوالات ۵۰۰۵
۱۲۰۹ علوم کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۱۵ علوم محیط زیست کلید سوالات
۱۲۱۶ مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی – زیست شناسی دریا ۳۰۲۹ کلید سوالات ۳۰۲۹
مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی – زیست شناسی دریا ۳۰۳۰ کلید سوالات ۳۰۳۰
۱۲۱۷ علوم دریایی و اقیانوسی – فیزیکدریا کلید سوالات
۱۲۱۸ مجموعه تاریخ و فلسفه علم کلید سوالات

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۵۱ مجموعه مهندسی برق عصر پنج شنبه ۴۰۰۲
مجموعه مهندسی برق عصر پنج شنبه ۴۰۰۳
مجموعه مهندسی برق صبح جمعه ۵۰۰۱ کلید سوالات ۵۰۰۱
مجموعه مهندسی برق صبح جمعه ۵۰۰۲ کلید سوالات ۵۰۰۲
۱۲۵۳ مجموعه مهندسی نفت ۳۰۳۱ کلید سوالات ۳۰۳۱
مجموعه مهندسی نفت ۳۰۳۲ کلید سوالات ۳۰۳۲
۱۲۵۵ مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر کلید سوالات
۱۲۵۶ مجموعه مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
۱۲۵۷ مهندسی شیمی کلید سوالات
۱۲۵۹ مهندسی صنایع – مهندسی صنایع کلید سوالات
۱۲۶۰ مهندسی صنایع ۳۰۵۰ کلید سوالات ۳۰۵۰
مهندسی صنایع ۳۰۵۱ کلید سوالات ۳۰۵۱
۱۲۶۲ مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
۱۲۶۳ مهندسی عمران – نقشهبرداری کلید سوالات
۱۲۶۴ مجموعه مهندسی عمران کلید سوالات
۱۲۶۶ مجموعه دریانوردی کلید سوالات
۱۲۶۷ مجموعه مهندسی مکانیک کلید سوالات
۱۲۶۸ مجموعه مهندسی معدن ۶۰۴۱ کلید سوالات ۶۰۴۱
مجموعه مهندسی معدن ۶۰۴۲ کلید سوالات ۶۰۴۲
مجموعه مهندسی معدن ۶۰۴۳ کلید سوالات ۶۰۴۳
۱۲۷۲ مجموعه مهندسی مواد کلید سوالات
۱۲۷۳ مهندسی مـواد – نـانـو مـواد (نانوفناوری) کلید سوالات
۱۲۷۶ مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
۱۲۷۷ مجموعه مهندسی کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۵ کلید سوالات ۴۰۰۵
مجموعه مهندسی کامپیوتر عصر پنج شنبه ۴۰۰۶ کلید سوالات ۴۰۰۶
مجموعه مهندسی کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۳ کلید سوالات ۵۰۰۳
مجموعه مهندسی کامپیوتر صبح جمعه ۵۰۰۴ کلید سوالات ۵۰۰۴
۱۲۷۹ مجموعه مهندسی هوا فضا کلید سوالات
۱۲۸۳ مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی کلید سوالات
۱۲۸۴ مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف کلید سوالات
۱۲۸۵ مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی - مهندسی داروسازی کلید سوالات
۱۲۸۶ مهندسی پلیمر – صنایع رنگ کلید سوالات
۱۲۸۸ مدیریت نساجی کلید سوالات
۱۲۸۹ مهندسی فرآوری و انتقال گاز کلید سوالات
۱۲۹۰ مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون کلید سوالات
۱۲۹۲ مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه کشاورزی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۰۱ مهندسی منابع طبیعی ۶۰۱۲ کلید سوالات ۶۰۱۲
مهندسی منابع طبیعی ۶۰۱۳ کلید سوالات ۶۰۱۳
۱۳۰۲ مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازههای آبی، منابع آب) ۶۰۱۴ کلید سوالات ۶۰۱۴
مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازههای آبی، منابع آب) ۶۰۱۵ کلید سوالات ۶۰۱۵
۱۳۰۴ مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۵ مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
۱۳۰۶ مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۷ مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
۱۳۰۸ مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
۱۳۰۹ مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور) کلید سوالات
۱۳۱۰ مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۱ مهندس منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
۱۳۱۲ مجموعه مهندسی منابع طبیعی ۶۰۲۵ کلید سوالات ۶۰۲۵
مجموعه مهندسی منابع طبیعی ۶۰۲۶ کلید سوالات ۶۰۲۶
۱۳۱۳ مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
۱۳۱۴ مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۱۵ مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۷ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
۱۳۱۹ مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشینهای کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۰ هواشناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۱ مهندسی منابع طببیعی – مدیریت مناطق بیابانی کلید سوالات
۱۳۲۲ مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۳ مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
۱۳۲۴ مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۵ مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
۱۳۲۶ مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز کلید سوالات
۱۳۲۷ مدیریت کشاورزی کلید سوالات

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه هنر

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۵۰ برنامه ریزی شهری و منطقهای کلید سوالات
۱۳۵۲ مجموعه معماری کلید سوالات
۱۳۵۳ مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی کلید سوالات
۱۳۵۷ کارگردانی، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی ۶۰۳۲ کلید سوالات ۶۰۳۲
کارگردانی، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی ۶۰۳۳ کلید سوالات ۶۰۳۳
۱۳۵۸ تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی، مرمت اشیا تاریخی ۶۰۰۱ کلید سوالات ۶۰۰۱
تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی، مرمت اشیا تاریخی ۶۰۰۲ کلید سوالات ۶۰۰۲
۱۳۵۹ پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی ۳۰۵۲ کلید سوالات ۳۰۵۲
پژوهش هنر، فلسفه هنر، صنایع دستی ۳۰۵۳ کلید سوالات ۳۰۵۳
۱۳۶۰ مجمـوعـه مـوسیـقی کلید سوالات
۱۳۶۱ مدیریت پروژه و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری ۳۰۴۸ کلید سوالات ۳۰۴۸
مدیریت پروژه و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری ۳۰۴۹ کلید سوالات ۳۰۴۹

رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۴۰۱ علوم تشریحی – آناتومی کلید سوالات
۱۴۰۲ قارچ شناسی پزشکی کلید سوالات
۱۴۰۳ بیو شیمی بالینی کلید سوالات
۱۴۰۶ بهداشت حرفه ای کلید سوالات
۱۴۰۸ فیزیوتراپی کلید سوالات
۱۴۰۹ ویروس شناسی کلید سوالات
۱۴۱۰ مامایی (فقط خواهران) کلید سوالات
۱۴۱۴ فیزیک پزشکی کلید سوالات
۱۴۱۵ آموزش بهداشت کلید سوالات
۱۴۱۶ فیزیولوژی کلید سوالات
۱۴۱۹ هماتولوژی کلید سوالات
۱۴۲۰ بیوتکنولوژی پزشکی کلید سوالات
۱۴۲۱ سم شناسی کلید سوالات
۱۵۰۱ انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۲ فیزیولوژی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۳ قارچ شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۴ بافت شناسی دامپزشکی کلید سوالات

در همین رابطه بخوانید:


راهنماي عضويت در خبرنامه مقالات (کليک کنيد)

* اگر فکر مي کنيد مقالات اين سايت مفيد است و مي خواهيد از مقالات جديد با خبر شويد، لطفا آدرس ايميل خود را در زير وارد کرده و روي دکمه عضويت کليک کنيد و سپس روي لينک داخل ايميل تائيد که برايتان ارسال مي شود کليک کنيد. در غير اينصورت نيز مراجعه مجدد شما باعث دلگرمي خواهد بود.


فيدخوان نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار Add to Google Reader or Homepage


خريد آنلاين نرم افزار لايتنر ماندگار به همراه فلش کارت رايگان، پرداخت و تحويل در محل

نظرات

سلام خسته نباشید ازتون خواهش میکنم سوالات مجموعه علوم جغرافیا رو (کد۱۱۰۲)رو اینجا قرار بدید .خواهش میکنم هر چی گشتم نتونستم پیداش کنم.مرسی از زحماتتون

میشه دفترچه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات رو هم بذارین …. مال سالهای گذشته رو ….
ممنون میشم …

ممنون از اطلاعات خوبی که توی سایتت گذاشتی. من منتظر سوالات کنکور تربیت بدنی ام. امیدوارم زودتر بتونی توی سایت بذاری

سلام
اگه ممکنه دفترچه دروس هنر روهم بذارین،بویژه۱۳۵۸عکاسی تصویرسازی و۱۳۵۹صنایع دستی
خیلی خیلی ممنون

با سلام ،
لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد عمران ۸۹ با کد ۱۲۶۴ را در سایتتان قرار دهید .
با تشکر

ممنون ممنون ممنون

بی زحمت سوالهای فیزیک رو هم بزارین

لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید .

بیزحمت سوالای مهندسی نفت رو هم بذارین

با تشکر از شما که سوالات ارشد ریاضی رو قرار دادید

بازم سلام
انروز هم دوباره اومدم
ولی مثلا ینکه از همهی رشته ها خبری هست بجز هنر!
ممنونم یشم اگه دفترچه ی عکاسی رو همبذلرین

خیلی ممنون از لینک مفیدت، ارشد هوافضا ۸۹ یادت نره

لطفا سوالات معماری روهم بزنید.ممنونم

پس فیزیک۸۸ کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بینهایت ممنونم

salam loftan soalaye fizikam bezarin

چه کار خوبی…
اگه می شه سوالای علوم کامپیوتر(۱۲۰۹) رو هم بذارید
ممنون

لطفا سوالات ارشد بیماریهای گیاهی کد ۱۳۱۵ برای ایمیل یا در صفحه سایت قرار دهید
خواهش میکنم

ممنون از اینکه سوالای مهندسی شیمی رو گذاشتی

لطفه سوالات زبان تخصصی mba که شامل ۱۰۰ سوال می باشد را هم بگزارید. ممنون.

لطفا سوالات نفت روهم بزارین.ممنونم

با تشکر از زحمات شما در تهیه و در اختیار گذاشتن سئوالات ارشد ۸۹ در سایت

سلام لطف کنید سوالات زیست شناسی رو هم بذارید چون من فکر میکنم امسال بیش از بیست هزار نفر در این رشته شرکت کردند و اکثرا در اظطراب به سر میبرن – با تشکر

با سلام

از ارائه خدمات شما بسیار ممنونم.خواهش می کنم اگه زحمتی نیست سولات مجموعه مدیریت ۸۹را برام ایمیل کنید.صمیمانه ازتون تشکر می کنم.

سلام.لطف میکنید اگر سوالهای ادبیات فرانسه رو بزارید یا برام ایمیل کنید

لطفا سولات حقوق رو هم بذارید

باسلام
اگرلطف کنید سوالات بیماریشناسی گیاهی(۱۳۱۵) رو بهم ایمیل کنید ممنون میشم.

لطفاسوالات شهرسازی راهم بگذارید

ممکنه سوالات کارشناسی ارشد میکروبیولوژی سال ۱۳۸۹ را توی سایتتون بزارین؟ ممنونم

سلام. لطفا دفترچه سوالات معماری رو هم بزارید(۱۳۵۲) تشکر.

لطفا سوالات ابیاری زهکشی رو هم بذارید ممنون

خواهش میکنم سوالات منابع طبیعی-محیط زیست رو هم بگذارید. ممنونم.

با سلام…اگه ممکنه سوالات اقتصاد و هنر رو هم بزارین.بسیار ممنون

سلام، آقا ما در به در دنبال دفترچه مدیریت هستیم. اگه لطف کنید ممنون میشم

لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید .

لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید

ba tashakor

لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید .p

لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید .لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید .

لطفاً سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد معماری کشتی کد۱۲۵۶
را در سایتتان قرار دهید .لطفاً

دفترچه مدیریت رو جرا نگذاشتین؟

خواهشا سوالات ارشد مدیریت را روی سایت قرار دهید.

لطفا دفترچه سوالات کنکور فیزیک و فتونیک رو هم در سایتتون قرار بدید.مرسی………….

باسلام یه لطفی کنین سوالای معماری رو هم بزارین.

سلام منتظر پاسخ کنکور ۸۹ هستم . اگه بذارین ممنون میشم . رشته مدیریت اجرایی mba

سوالات رشته ی مدیریت لطفا. با تشکر از زحمات شما !

اگه امکان داره سوالات و پاسخنامه ارشد هنر کد۱۳۵۹ رو هم بزارین

لطفا جواب وپاسخنامه ی سوالات کنکور ارشد۱۳۸۹ گروه هنر را در سایت خود بگزارید
متشکرم

باسلام
می خواستم اگه زحمتی نباشه دفترچه سوالات رشته حقوق راهمراه پاسخ نامه برای دانلود بگذارید.

باتشکر

لطفا سوالات ارشد نفت رو هم بزارین

ba salam
lotfan daftarche konkor sarasari reshte memari karshenasi arshad ra niz dar siyte khod gharar dahid
ba sepas va dorod

salam.lotfan fizik ro ham bezarid

dametooooooooooooon garm
\

سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی

سلام
فوق العاده از لینک مفیدتون ممنون
موفق باشید

سلام. اگه ممکنه سوالات ارشد ۸۹ رشته مهندسی پلیمر کد ۱۲۵۵ را واسه دانلود بزارید. ممنون

سلام سوالات حقوق رو هم بذارید

فلسفه چی؟ :-(

لطفا دفترچه سوالات و پاسخنامه رشته فلسفه اسلامی را روی سایت بگذارید-ممنون

سلام. ممنون از لطفتان . دفترچه های ادبیات فارسی کی روی سایت قرار می گیره ؟ ممکنه لطف کنید و … سپاس

باتشکر لطفا” رشته مدیریت رو هم بزنین هر روز به این صفحه سرمی زنم اما خبری نیست ؟

سلام.میشه سوالات ارشدصنایع غذایی کد ۱۳۱۳سال ۸۹رو تو سایتتون بزارین.ممنون میشم.

می شه سوالات ارشد معماری هم بذارین.از ساین خوبتونم ممنونم

سوالات خاکشناسی کد ۱۳۰۸ رو تو رو خدا بزارین!
با درود و تشکر

سلام و خسته نباشید.اگه براتون ممکنه سوالات رشته معماری رو هم برامون بذارین.
مرسی

baba naft ro ham bezarin dige

با سلام و خسته نباشید
از اینکه سئوالات ارشد ریاضی رو تو سایتتون گذاشتین ممنونم .
تنها سایتی بود که تونسته قبل از همه سوالات رو برای دانلود رایگان بذاره .
از زحماتتون متشکرم .

ممنون میشم اگه کلید سوالات ارشد حقوق ۸۹رو برام ایمیل بفرمایید.

سلام.لطفاً دفترچه ارشد پلیمر۱۲۵۵ رو بذارین.TANX

پس پاسخ نامه رو چرا نمی شه دانبود کرد اگه میشه پاسخ نامه رو بذارید

پاسخ نامه رشته ریاضی رو می خوام

سلام
خیلی ممنون دوست گرامی برای کاری که ارایه نموده اید
لطفا در صورت امکان
۱- دفترچه سوالات کنکور ارشد دام پزشکی انگل شناسی
۲ – حشره شناسی
۳ – جغرافیا – سنجش از راه دور
۴ – پرستاری
۵ – کتابداری
را در سایت قرار دهید که استفاده کنیم قبلا از همکاری شما کمال تشکر را دارم

salam mishe lotfan soalat vaasokhnameye reshteye memari ro ham bezarid merc

می شه سوالای علوم کامپیوتر(۱۲۰۹) رو هم بذارید

ye donya mamnon vaghean kareton doroste

ممنون فقط سوالات سالهای قبل رو واسه دانلود نمی زارید؟
در ضمن جواب اولیه یعنی تستی نه تشریحی کنکور ارشد ۸۹ در سایت سازمان سنجش موجود هست

لطفا دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ۸۹ رشته کتابداری ۱۱۱۹ را هم روی سایت قرار دهید

سلام . ازتون یک دنیا ممنونم . واقعا از روز ارشد تا حالا خواب نداشتم اما حالا خیالم راحت شده .
ان شاالله که همیشه موفق باشی

لطفا سوالات کنکور ارشد مدیریت ۸۹ را

لطفا دفترچه سئوالات رشته فلسفه کد ۱۱۱۶ را هم رو سایت قرار بدبد .

سلام لطفا سوالات منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری رو بذارین کد ۱۳۰۱

سلام،لطفا دفترچه ارشد پلیمرسال ۸۹ رو بذارین،خیلی ممنون،لطفاسریعتر

سوالای نفت؟

منموم می شوم اگه سوالات ارشد حقوق را هم بزالید. کد ۱۱۲۶

با سلام لطفا سوالات مرمت را هم در سایت قرار دهید

سلام،لطفا سوالات کارشناسی ارشد باستانشناسی(۱۱۳۲)راهم روی سایت بگذارید

کلید منتشر شده

http://www3.sanjesh.org/arshad89/key89av1/index.php

ولی هنوز از دفترچه عمران خبری نیست :-?? (مدیر وبسایت: دفترچه عمران اضافه شد)

لطفا سوالات ارشد حقوق رو هم رو سایتتون بذارین تاشایدسازمان سنجش یادبگیره

مرسی ، واقعا مفید بود. اگر لطف کنید سوالات دفترچه هنر امسال رو هم بگزارید بسیار ممنون میشوم.
پاسخنامه ها هم در سایت سنجش آمده است.

سلام تو رو خدا یکی هم سوالای بیماری شناسی گیاهی رو بذاره.ممنون

سلام آره. سوالای بیماری شناسی گیاهی۱۳۱۵ .ممنون

سلام لطفا دفترچه شماره ۲و۳ ازمون روانشناسی رااضافه کنید

سلام سوالای بیماری شناسی گیاهی۱۳۱۵ رو هم بذارید.ممنون

ارشد معماری لطفا.هر چی می گردم پیداش نمی کنم

سلام اگر ممکنه سوالات مجموعه علوم جغرافیایی (کد۱۱۰۲) رو هم بزارید.تا الان موفق نشدم سوالاتو پیدا کنم … ممنون

با سلام و عرض ادب
خواهشمند است سوالات مجموعه هنر را هم مر حمت نمایید .
شاعر می گه: هنر خوار شد جادویی ارجمند .خود بخوان منظورم را از این اوضاع

و سلامی دیگر
این مجموعه هنر کد۱۳۵۸ را اگه بزارین بسیار بسیار ممنون و متشکر می شویم

خیلی خوبه، متشکر.
اما تعجب می‌کنم چه طور سؤالات علوم اقتصادی رو نذاشتین؟! لطف کنید قرار بدید ممنون.

میشه لطفا سوالات مطالعات جهان رو هم بذارید. این رشته تازه تاسیس شده هر چی می گردم سوالاشو پیدا نمی کنم. هزار بار ممنون

با سلام لطفا سوالات مجموعه علوم جغرافیایی را هم به مجموعه بالا اضافه کنید . با سپاس

۱۳۰۸علوم خاک
لطفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بازم سلام اگر از مجموعه علوم جغرافیایی،جغرافیای طبیعی را زودتر بزنیدممنون میشویم

سلام
با تشکر از شما دفترچه شماره ۲ و ۳ روانشناسی (ارشد۸۹) روی سایتتون نیست اگر امکان دارد بگذارید یا به آدرسم بفرستید /صمیمانه برای سعادت و سلامتی شما دعاگو هستم

سوالات ارشد علوم اقتصادی (۱۱۰۵) حتما بذارین

سلام.سوالات ارشدرشته اقتصادکشاورزی(۱۳۰۴)سال ۸۹روتوسایت بزارین چون دارم میرم خدمت .اگه بدونم قبول میشم سربازیمو عقب میندازم۰

سوالات الکترومغناطیس و الکترونیک برق تو جوابهایی که گذاشتید نیست اگه بذارید ممنون میشم.

لطفا سوالات کد رشته ۱۱۱۱ علوم قرآن و حدیث را هم بذارید.

سلام با تشکر از شما بخاطراینکه امکان دسترسی به سئوالات کنکوررا برای ما مهیا فرمودید. لطف نمایید سئوالات کنکور ارشد برق رابطور کامل در سایت قرار دهید زیرا چهار درس آن کم است متشکرم

سلام
لطفا
مجموعه حقوق کد ۱۱۲۶
مجموعه ژئوفیزیک کد ۱۲۰۲
مجموعه عمران کد ۱۲۶۴
فیزیک کد ۱۲۰۴
برنامه ریزی شهری و منطقه کد ۱۳۵۰
اگر توانستید بگذارید ممنون میشم

سلام…خواهشن مجموعه معماری هم بذارید…با تشکر………….

سلام خسته نباشید خواهش میکنم سوالات مجموعه زمین شناسی رو هم در سایت قشنگتون قرار بدید

سلام خسته نباشید خواهش میکنم سوالات مجموعه زمین شناسی رو هم در سایت قشنگتون قرار بدید.ممنون

سلام و خسته نباشید. دوتا درخواست داشتم
یکی اینکه دفترچه علوم کامپیوتر رو هم قرار بدید.
و دوم اینکه فایل ها رو بر روی یک سایت آپلود مثل rapidsahre قرار بدید تا مشکل Bandwidth به وجود نیاد.

mercc az linke mechaniketun
lotfan memary ham bezarid vaseh doos dokhtaram mikham mamnoonam

سلام اگه میشه سوالای اقتصادم بزارید. ممنون

با سلام از لطف بسیار ارزشمند شما بی نهایت سپاسگزارم،لطفادفترچه سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی رو هم در سایت قرار بدین

با سلام ،لطفادفترچه سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی رو هم در سایت قرار بدین

اگر ممکنه سوالات رشته بیوشیمی بالینی رو هم بذارید.
ممنون

لطفا سوالات نقشه برداری (۱۲۶۳) رو هم بذارید

اگه ممکنه سوالات هوا فضا رو هم بذارین.
ممنون

سلام
لطفا خسته نباشید ممنون از این سایت مفید و پر ارزش.می خواستم اگه امکان داره سوالهای مجموعه علوم اقتصادی ۱۱۰۵ را هم روی سایت قرار بدین.با تشکر فراوان.

salam soal hai olum computer ro hm mishe bezarid
code 1209

من هرچه تلاش میکنم نمی توانم سئوالات ارشد علوم تربیتی ۲ را دانلود کنم لذا می خواستم اگر امکان دارد فایل pdf ان را برایم mail کنید
با تشکر

معماری رو هیچ سایتی نداره چرا نمی ذارینش؟

سلام اگه میتونید دفترچه مهندسی کشاورزی_بیماریهای گیاهی رو هم داخل سایتتون بزنید ممنون میشم

لطفا سوالات مهندسی معدن رو هم بزنید. مرسی

سوالات ارشد آبیاری کجایند؟

LOTF KOND
PHYSICS VA PHOTONICS RO HAM BEZARID

سلام من سوالات مجموعه فلسفه ارشد امسال را می خواستم که در لیست فوق نبود لطفا این سری از سوالات را هم در سایتتون درج کنید.
با تشکر

میشه دفترچه گروه هنر -(ارتباط تصویری و پژوهش هنر ) رو هم بزارین

پس ادبیات چیییییییییییییییییی؟
من به سوالاش نیاز دارم
می خوام ببینم چطور کنکور دادم
اگه ممکنه دفترچه شو بذارید
کلیدشو از سنجش می گیرم
ممنون

آقا تور خدا این سوالای علوم کامپیوتر هم بزارید.
ممنون

سوالات ارشد اقتصاد کشاورزی ۸۹ کجاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دیگه خسته شدم چرا پیدا نمیشه

لطفا سوالات کارشناسی ارشد ادبیات{۱۱۰۱}رو هم بذارین.ممنون

انگار نه انگار هنرم جزء رشته های امتحانی بوده کجا پیداش کنم کممکلطفاٌمردم در این انتظارو دراین پرده راه نیست…………………….

میشه برای این هنر به داد منو امثال شبنم برسین واقعاً نیست هرچی بیشتر میگردم کمتر پیدا میشه ما خودمونو کشتیم نیست که ….نیست

لطفا سوالات آموزش بهداشت هم بگذارید**ممنون

سلام. اگه براتون مقدوره دفرچه سوالات پژوهش هنر ۸۹ رو هم بذارید رو سایت. ممنون میشم

پس دفترچه ابزار دقیق واتوماسیون چی شد……..

mer30 ke fizik ro gozashtid

babat solalay arshad sanaye tanxxxxxxxxxx
good luck

سلام
خیلی ممنون میشم اگه دفترچه رشته فلسفه اسلامی کد ۱۱۱۳ رو بذارید. خیلی لازم دارم
ممنون

ارشد اقتصاد کشاورزی ۸۹

عالی بود. ممنون . لطفاً پاسخ ها رو هم برامون بگذارید.

الله
سلام واقعا دمتون گرم
یا علی

سلام لطفا سوالات رشته اقتصادرو هم بذارین ممنون

سلام
کارتون خیلی درسته بی زحمت سوالات علوم کامپیوتر راهم تا جوابا یادمون نرفته بذارید

اقا پس کشاورزی علوم خاک چی شد؟! لطفا پیدا کنین برامون

با سلام

می خواستم اگه زحمتی نباشه من رو راهنمایی کنید.
من سالهاست که خیلی استرس دارم..مخصوصا زمانی که می خوام وارد یک
جمع بشم..ومن اصلا نتونسم حتی برای یک بار توی کلاس کنفرانس بدم.

خواهش : من راراهنمایی کنید..جطور می تونم این استرس رو از بین ببرم.

باتشکر

با سلام
می خواسممن رو راهنمایی کنید.
من وارد هرجمعی میشم استرس شدیدی منو در برمیگیره به نحوی که رنگ
صورتم مپره ودستام می لرزه. من دانشجوهستم..حتی یک بارم نتونستم
توی کلاس کنفرانس بدم..

لطفا منوراهنمایی کنید. خیلی ممنون

خسته نباشید احسنت، اگه براتون مقدوره لطفا سوالات ارشد ۸۹ پژوهش علوم اجتماعی (۱۱۴۰)را هم بذارید متشکرم

فلسفه
فلسفه
فلسفه

سلاماگر ممکنه سوالات آبیاری را قرار دهید

با سلام لطفا سوالات ارشد ۸۹ نانو مواد را بر روی سایت قرار دهید یا برای من میل کنید با تشکر

لطفا سوالات فتونیک رو هم بزارید ممنون میشم

واقعا از شما سپاسگذارم ما قبلا به نمونه سوالات دسترسی نداشیتیم با این کارتون خیلی به ما خدمت کردین …مرسی

سلام
سؤالات طراحی شهری هم اگر می گذاشتید منم از سایتتون استفاده می کردم.

سلام
لطفا سوالای بیوتکنولوژی پزشکی را هم بذارید کد ۱۴۲۰

لطفا دفترچه سوالات کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی را تو سایتتون بزارید یا به ایمیلم ارسال کنید
با سپاس

تو رو خدا سوالات علوم دامی رو هم بذارین

متاسفانه امسال ارشد واسم مشکلی پیش اومد و نتونستم سر جلسه امتحان بشینم و شدیدا به سوالاتش نیاز داشتم تا ان شاء الله واسه رتبه یک رقمی سال بعد مرورش کنم!!!ا
به هر حال از اینکه مثل خیلی ها واسه دانلودش طلب دلار ننمودید و واسه علم و دانش ارزش ریالی قائل نشدید بی نهایت سپاسگزارم

لطفا سوالات مدیریت ساخت و پروژه -تکنولوژی معماری-انرژ معماری را که رشته ای شناور بود در سایت بگذارید .مرسی از لطف شما

میشه سوالات پژوهشگری علوم اجتماعی را بذارین؟

سلام متشکرم از زححماتتون.

سلام
چرا سوالات باستاشناسی (۱۱۳۲)را نمیذارید من هرروز به سایتتون سرمیزنم اما… لطفا زودتر بزارید یا به ایمیلم بفرستید ممنون

به نام خدا
بسیار ممنون از این که سوالات را رایگان در اختیار ما می گذارید. اما ای کاش گرایش هارا مشخص می نمودید. مثلادر علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، سوال هایش را وارد نکرده اید.

با سلام امروز روزآخربرا اعتراض هست اگه ممکنه سوالات علوم کامپیوترا بذارید تا زودتر اعتراضا را اعلام کنیم در غیر این صورت احتیاجی به سوالات نیست

سلام.اگه میشه دفترچه سوالات ارشد رشته علوم جغرافیا و gis (سیستم اطلاعات جغرافیا)را هم برای دانلود در سایتتون قرار بدید.با تشکر

با سلام
لطفا سوالات بیوتکنولوژی کشاورزی را در سایت قرار دهید. با تشکر

باسلام
خواهشمند است سوالات مجموعه زمین شناسی را بگذارید.

لطفا دفترچه کشاورزی صنایع غذایی کد ۱۳۱۳ را هم بگذارید ممنون

lotfan soalte reshteye jeo physics1202 ro ham gharar bedin.mamnon

تشکر

لطفا سوالات زبان فارسی را به صورت pdf که مرتب و یکپارچه است قرار دهید نه به صورت عکس که قاطی ماطی است. تشکر

سلام خسته نباشید ازتون خواهش میکنم سوالات مجموعه کشتی سازی(معماری کشتی) رو (کد۱۲۵۶)رو اینجا قرار بدید . هر چی گشتم تو اینترنت نتونستم پیداش کنم

با سلام و خسته نباشید از سایت خیلی عالی تون ممنونم تمنا میکنم اگه ممکنه حتما سوالات خاکشناسی کد۱۳۰۸ رو هم بذارین

سلام لطفادفترچه سوالات ارشدعلوم جغرافیاکد(۱۱۰۲)متشکرم

سوالات rs gis سنجش از دور ۱۱۰۳ سال ۱۳۸۹
http://www.4shared.com/file/231920792/b5a74a89/GIS__RS_1389.html?err=no-sess

با سلام
لطفاًسوالات ارشد رشته اقتصاد(کد ۱۱۰۵) را هم روی سایت بگذارید

با تشکر
شاد باشید

سلام لطفا سوالات ارشد محیط زیست هم بزارید ممنون

خیلی ممنون می خواستم اگه میشه سوالای رشته اقتصاد رو هم بزارید یا اگه زحمتی نیست به ایمیلم بفرستید باز هم ممنون.

با سلام خواهش می کنم سوالات ارشد ۸۹ رشته مهندسی پلیمر را برای دانلود بگذارید

با سلام. لطفا سوالات ارشد مهندسی کشاورزی باغبانی کد ۱۳۰۵ را هم روی سایت بگذارید. با تشکر

سوالات ارشداقتصاد۸۹ رو می خواستم پیدا نکردم.

سلام لطظفا مجموعه علوم جغرافیایی رو هم بذارید ممنون

سوالای ارشد اقتصاد ۸۹ لطفا

سلام
این سوالات ارشد ادبیات رو که گذاشتید دانلود نمی شه
مشکل داره
اصلا باز نمی شه
من بشدت بش نیاز دارم
خواهشا یه پی گیری بکنید
با تشکر

daftarche soalat reshte hoghoogh sale 89 soalat zaban takhasosi be zaban faranse ro nadare.

thank you very much indeed. just i would like to thank you for listing this files and providing and preparing them for all to use.

سلام. لطفا سوالات مهندسی معدن رو هم بذارین

سلام میشه لطف کنیدسوالات بهداشت حرفهای سال۸۹روروسایت بذارین یابرام ایمیل کنید؟
مرسی

با سلام
اگه کسی از عزیزان سوالات ارشد خاکشناسی(pedology)رو داره بذاره رو سایت.
ممنون

سلام
دمت گرم لوتی خیلی حال دادی
هیچ جا پیدا نشد فقط تونستم اینجا پیداش کنم
بازم ممنون

باسلام
لطفا سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد ۸۹ را هم در سایت قرار دهید.
با تشکر

لطفا دفترچه سوالات اقتصاد کد۱۱۰۵ در لینک بذارین

سلام
خواهش خواهش خواهش خواهش خواهش
میکنم دفترچه سوالات ارشد
محیط زیست کد۱۳۱۷ رو بذارید
خواهش میکنم
منتظرم
ممنون

البته اگه علوم خاک کد۱۳۰۸
رو هم
بذارید ممنون میشم.

salam kheily mamnun az inke soala ro bedune inke tavaghoe ozviat dashte bashid dar ekhtiare hame gharar midid mesle shoma kam peydamishe! age yekam ru theme sitetun kar konid ke neveshte ha az kadr nazane birun dige harf nakhahid dasht:)

سلام خسته نباشید
چرا دفترچه سوالات رشته ادبیات دانلود نمی شه
همه رشته ها دانلود می شون به غیر ادبیات
ممنون اگه جواب بدین
موفق باشین

سلام خواهش میکنم سوالای بهداشت حرفه ای۱۴۰۶رو یا برام ایمیل کنید یا هرکی داره بذاره روسایت.
مرس

سلام از اینکه سوالات رو به صورت رایگان در اختیار می گذارید ممنون.لطف کنید سوالات رشته پژوهش علوم اجتماعی رو هم در سایت قرار بدهید. باتشکر

سلام میشه لطفا پاسخنامه مدیریت رو بذارین

خیلییییییییییییییی ممنون از شر خرید سوالات راحت شدیم

سلام
لطفا دفترچه سوالات کنکور اقتصاد رو هم با کلیدش بذارین
من که هر چی گشتم نبود
ممنون

با سلام.ممنون از سایت خوبتون.چراسوالات بیوتکنولوژی دانلود نمی شه.اگه زحمتی نیست برام میل کنید.

سلام
خواهش میکنم و تمنا دارم سوالات رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی رو قرار دهید . و یا لینک دانلود رو برایم ارسال نمایید.

بابا ای ول
همه جا پولیه شما مفتی میدید
دمتون گرم
ان شاءاله خیرش رو ببینی

اگه دفترچه سوالات کشاورزی – صنایع غذایی رو هم بزارین دیگه خیلی کارتون درس می شه.

سلام لطفا سئوالات ارشد بیوتکنولوژی را برایم ارسال فرمایید

با سلام.لطفا سئوالات کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت را نیز برروی سایت قرار دهید.

بسیار بسیار عالی ممنون دستتون درد نکنه

سلام میشه پاسخنامه هم دانلود بشه !من نمونه سوالات برای آزمون استخدامی اموزش پرورش لازم دارم ،میشه بذارین ،خیلی خیلی ممنون!

با سلام
لطفا سوالات رشته علوم قرآن و حدیث رو هم روی سایت بذارید. متشکرم

هر روز برای دانلود دفترچه ادبیات بهتون سر میزنم ولی همه دفترچه هااومد بجزادبیات.لطفا لینکش رو هرچه زودتر بذارید.ممنون

سلام ممنون از سایت خوبتون چرا هنوز پاسخ ارشد ها را نزدید؟

می بخشید فکر کنم یک رشته به اسم زمین شناسی هم وجود داره که تو دانشگاه های این کشور هر ساله کیلو کیلو دانشجو میگیره ولی هیچ جا بهشون توجه نمیشه.

با سلام.ممنون از سایت خوبتون.چراسوالات بیوتکنولوژی دانلود نمی شه.اگه زحمتی نیست برام میل کنید.

با سلام
در صورت امکان سوالات آزمون گروه مهندسی معدن را نیز قرار دهید.
با سپاس از شما

لطفا سوالات رشته پژوهش هنر و نقاشی۱۳۸۹ رو هم بذارید.ممنون.

با سلام .لطف کنید در صورت امکان سوالات رشته ی زمین شناسی را نیز قرار دهید

سلام
ممنون که سوالای ارشد ۸۹ رو تو سایتتون گذاشتین
خدا خیرتون بده

سلام اگه میشه سوالات کنکور ارشد۸۹ علوم خاک رو هم واسه ما بزارین

سلام لطفا سوالات ارشد خاکشناسی رو هم توی سایت بزارین

سوالات وپاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست رابگذارید.

سلام . لطفا سوالات ارشد اقتصاد رو هم بگذارید. ممنون

میشه لطفا سولات ارشد علوم کامپیوتر رو هم اینجا قرار بدید

سلام خسته شدم بابا هرجا میرم دنبال سوالت ]زمون سال ۸۹گیرم نمیاد میشه شما زحمتشو بکشی برام سوالات ]زمون مجموعه دریانوردی کد۱۲۶۶ برام بزاریت منتظرم مرسی از با معرفیتون

سلام باتشکر از زحمات شما اگه ممکنه نمونه کارنامه های کنکور سالهای گذشته را بذارید وسوالات ارشد ازاد ۸۹ رشته ریاضی

سلام. دست شما به خاطر کار نیک شما درد نکنه . میشه لطفا سوالات و جواب سوالای طراحی شهری ۱۳۵۱ رو هم بذارین؟ ممنون واقعاً.

یک در دنیا و صد در آخرت نصیبتان باد…
تشکر از این همه تلاش

سلام. ببخشین اینا دفترچه سوالات ارشد پیام نوره ؟ یعنی اونیکه جمعه ۳۱ اردیبهشت عصر برگزار شد ؟

سلام
خیر، سراسری

سلام و تشکر بابت زحمتی که میکشید
لطفا سوالات ارشد سالهای قبل با پاسخنامه رو هم بگذارید.

salam.man reshtam mokhaberate.mikham vase arshade emsal bekhunam dir nashode??rahnemayim konid

سلام با تشکر از زحماتتون لطفا سوالات ارشد صنایع غذایی رو هم تو سایتتون بذارید

لطفا اگه ممکنه سوالات مکاترونیک آزاد ۸۹ رو هم تو سایتتون بذارین. ممنون

لطفا سوالات مدیریت برنامه ریزی وآموزش محیط زیست هم بزارید ممنون

با سلام لطفا سئوالات وپاسخ نامه پژوهش هنر را بگذارید .سال ۸۹

لینک ها خراب هست

با سلام
لطفاًسوالات ارشد رشته اقتصاد(کد ۱۱۰۵) را هم روی سایت بگذارید

با تشکر

لطفا سوالات مهندسی معدن رو فراموش نکنید

باعرض سلام وخسته نباشید لطفادرس ادبیات فارسی راهم برای دانلود دفترچه سئوال وپاسخ نامه تهیه فرمایید.

سلام. خسته نباشید. ببخشید سوالات ارشد پرستاریو میخواستم. ممنون میشم اگه کمکم کنید

اگه لطف کنید سوالای امار زیستی ۸۹رو هم بذارین ممنون میشم

سلام ممنونم ازتون
میشه سوالات علوم کامپیوتر رو هم بذارین؟

سوالات پژوهش علوم اجتماعی لطفا قرار دهید

با عرض سلام و خسته نباشید
من هم به نوبه خودم ازتون خواهش می کنم که دفترچه سوالات رشته کتابداری و اطلاع رسانی رو هم بذارید.
خیلی خیلی ممنونم

سوالات ارشد زیست ۸۹ رو هم بذارین متشکر میشم.

با سلام

چرا سوالات کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی آزاد را در سایت قرار نمی دهید؟

salam mamnon misham soalaye zamin shenasi ro ham bezarid.gorbane shoma…………………

سلام ببخشید اگه امکان داره سولات کنکور ارشد ۸۹ رشته مهندسی شیمی _بیوتکنولوژی رو هم واسه دانلود بذارید .

سلام
لطفآ کلید سوالات ارشد زبان انگلیسی
را برای اینجانب ارسال فرمایید.
با تشسکر.

سلام خیلی خوب میشد اگر کلید سوالات ارشد آزاد مدیریت اجرایی را هم در سایتتون میگذاشتید .باتشکر.

چرا لینک سوالات ارشد ۸۹ عمران فیلتره؟

خیلی خوب بود ممنون ولی کاش کلید سوالات را هم میگذاشتید

با سلام. سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۸۹ مدریت بازرگانی رو نیاز داشتم

سلام

ممنون
کاش کلید سوالات هم فعال بود !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

راستی منظورم سوالات زمین شناسی بود اگه سوالها با کلید باشه ممنون میشم[email protected]

ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون

سایتتون عالیه اما خواهش میکنم پاسخنامه رشته خاکشناسی هم بزارین

سوال کنکور علوم کامپیوتر امسال رو میخوام لطفا

سلام خسته نباشی
اؤ سوالات ارشى فیؤیک خبری نیست

در صورت امکان پاسخ نامه رشته ریاضی برام بفرستید یا در سایت قرار دهید

سلام خواهش می کنم اگر ممکنه پاسخنامه سوالات آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی را برایم بفرستید هر کاری کردم نتونستم پیدا کنم متشکرم.

با سلام و تشکر از سایت خوبتان
لطفا سوالات معماری کشتی را نیز در سایتتان قرار دهید

مرسی از لینک های مفیدتان

سلام مرسی …

با چه نرم افزاری باز میشن اینا….

پاسخ: با سلام، Adobe acrobat reader

سلام اگر زحمت بکشید و کلید کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی۸۹ را برام ایمیل کنید این هم آدرس ایمیلم[email protected]

سلام باتشکر لطفاسوالات ارشد حقوق۸۹وکلیدش رو روی سایت قرار دهید چون غیر فعال است.خیلی وقته به این سایت سرمیزنم اما خبری ازسوالات وکلیدش نیست.ممنون

سلام / خدا قوت / با تشکر از کار خوبی که انجام دادید/چند پیشنهاد:
۱. اگر ممکن است پاسخ های سوالات نیز داخل سایت قرار داده شود.
۲. اگر ممکن است سوالات سال های قبل نیز در سایت قرارداده شود.
۳. اگر ممکن است سوالات دانشگاه آزاد نیز داخل سایت قرار گیرد.
۴. اگر ممکن است سوالات دکترای دانشگاه های دولتی و آزاد نیز داخل سایت قرار گیرد.
اما چند انتقاد:
۱. برگه های سوالات کج داخل اسکنر قرار داده شده اند که امیدوارم برای کارهای بعدی این نقیصه برطرف گردد.
۲. برگه هایی که رویشان با دست نوشته شده با لاک غلط گیر تمیز نشده اند که امیدوارم این کار برای سوالات بعدی انجام گیرد.
۳. برخی از برگه ها با کیفیت نامناسب اسکن شده اند که امیدوارم برای سوالات بعدی با کیفیت بهتری این کار انجام شود.
با تشکر مجدد از زحماتی که کشیده اید.
موفق باشید.

سلام خسته نباشید اگه ممکنه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال ۸۹ دانشگاه آزاد رو هم رو سایت بگذارید سپاسگذارم.

خیلی کار خوبی کردین اگه لطف کنین و سوالات ارش صنایع غذایی هم رو بزارین

من به این سوالا خیلی احتیاج دارم ولی بز نمیشن …

میشه کمکم کنین؟

ممنون از زحماتتون اگه براتون امکان داره سوالات کشاورزی آبیاری سال ۸۹ رو هم بزارین
خیلی خیلی ممنون

باسلام وخسته نباشید اگه میشه کلید سوالات علوم اجتماعی رو بذارید وفعال باشه>ممنون

lotfan soalate azade riazi asr ro ham bezarid

سلام اگه زحمتی نیست پاسخ سئولای ارسد اقتصاد رو هم بزاریدد ممنون میشو مال سال ۸۹

سلام.خسته نباشید.خیلی ممنون میشم اگه سوالات کارشناسی‌ارشدرشته مهندسی باغبانی رو هم تو سایت بزارید.

سلام خسته نباشین ممنون از زحماتتون ببخشید میشه برام منابع ارشد مدیریت بازرگانیرو به ایمیلم ارسال کنید یا این جا بزارین دانلود کنیم؟باتشکر منتظر جوابم!

سلام خسته نباشید ممنون از زحماتتون ولی رشته حقوق رو یادتون رفته آپدیت کنید لطف کنید سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق به همراه کلید آن برام ارسال کنید. متشکرم

سلام،جای سوالات آبخیزداری جالی بود. اگه اینم بذارین ممنون میشم.

سلام به همه
امیدوارم خوب باشین
من مدیر وبلاک بجه های ریاضی بیام نور اهوازم خواهش دارم از همه اونایی که این نوشته رو میخونن یه سری به این وبلاک بزنن و من رو با نظراتشون راهنمایی کنن جرا که وبلاک تازه تاسیسه
تو این وبلاک میتونین انواع نمونه سوال و جزوه و کلی مطلب جالب ریاضی ببینین
ممنونم
math4pnu.blogfa.com

سلام خسته نباشین من سوالاتو دانلود کردم ولی چرا پاسخ نامش دانلود نمیشه؟لطفا اگه میشه جوابو به ایمیلم ارسال کنید باتشکر

سلام امیدوارم پایدار باشید شما بهترین سایت برای دانلود بودید اگه لطف کنید پاسخنامه ارشد مکانیک رو به ایمیلم بفرستید خیلی خوب میشه با تشکر از زحمات شما

سلام، اگر ممکن است لطف کنید پاسخ سوالات MBA سال ۸۹ را هم روی سایت قرار دهید، یا برایم ایمیل کنید.
باتشکر از زحمات شما

سلام خسته نباشین
توهیچ سایتی سوالات ارشد معدن پیدا نمیشه خواهشا اگه امکان داره سوالات آزمون ارشد معدن رو هم بذارید .
ممنونم :-(

سلام وقت بخیر
چرا سوالای ارشد معدن اصلا نیست
خیلی احتیاج دارم چکارکنم؟

سلام خسته نباشید میخواستم یه خواهش کنم اگه امکانش هست دفترچه سوالاتو پاسخنامه کنکور ارشد حقوق رو ایمیل کنید برام تشکر

خیلی ممنون از اینکه سوالات را در اختیار ما گذاشتید اگر ممکنه سوالات مهندسی نفت و مخازن را هم قرار بدید ممنون میشم.

سلام وخسته نباشید.اگه میشه درصد های نفرات برتر کنکور ارشد مجموعه شیمی رو سایتتون بذارین.ممنون وموفق باشیدوبهروز

سلام
لطفا سوالات کارشناسی ارشد ابزاردقیق ۸۹ یا سنوات گذشته را تو سایت بگذارید
باتشکر

بابا چرا صفه دانلودو فیل تر کردن.دیگه مسخرشو در آوردن اه

جالب بود ممنون

جالب بود

عالی بود ممنون از اینکه در اختیارمون مطالب رو قرار میدید

بازم خواهش می کنم سوالات کنکور ارشد هنر ۸۹ رو بزارین پیدا کردن دفترچه تو شهرستان کار محالیه اگه کسی این مطالبو می خونه به داد ما برسه

سلام، میشه تستها و جواب های کشاورزی باغبانی را برای من ایمیل کنید؟

سلام ، خدا قوت !
لطفا اگه امکانش هست سولات ادبیات رو بزارید ، یا برام ایمیل کنید .

سلام، میشه تستهای مهندسی محیط زیست ۸۹ را برای من ایمیل کنید؟ مرسی

اززحمات شمانهایت تقدیروتشکرراداریم

سلام میشه لطف کنید دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد ۸۹ نفت رو بزارید.ممنون

سلام
از کمکتون ممنونم
مهندسی برق

جواب کنکور نرم افزار و ای تی تو سایت نصیر هست مرسی که سوالها رو گذاشتید.

سایت خوبیه مطالبش بدرد بخوره

درود
لطفا دفترچه سوالات ارشد فیزیک وفوتونیک وزئوفیزیک را هم برایمان بگذارید
فیزیک در بالا لینک نشده
مرسی از لطفتون
موفق و پاینده باشید

سلام با تشکر از شما لطفا سوالات هر درس را بطور جداگانه در رشته روانشناسی را روی سایت قرار بدید

باسلام
لطفا سوالات ارشد مطالعات جهان و زبان روسی رو هم بگذارید. ممنون

فیزیک
زئوفیزیک
فوتونیک

با سلام و خسته نباشید وممنون از اینکه دفترچه سوالات و در اختیارمون گذاشتین .یه دنیا ممنون از لطفتون.
اگه لطف کنید پاسخ نامه کامپیوتر و ITرو هم بذارین ممنون می شم

سلام ممنون دمتون گرم آبادانی

با سلام
واقعآ دستتون درد نکنه سوالات مدیریت ۸۹ عالی بود. ولی ای کاش سوالات سالهای گذشته نیز رو سایت بود من سوالات سال ۸۸ مدیریت رو ، رو ایمیلم دارم کسانی که میخوان ایمیل بفرستن تا براشون ارسال کنم.اگه امکان داره سوالات مدیریت سالهای قبل رو هم بزارین.
با تشکر فراوان

لطفا از رشته مهندسی محیط زیست رو هم بگذارید ممنون

سلام ممنون از سایت خوبتان
لطفا نمونه سوالات مدیریت فن اوری اطلاعات را هم بذارین

سلام عزیزان
شنیده بودم کتابفروشی دی میدان انقلاب قراره پاسخ تشریحی کنکور سالای قبل رشته های محیط زیست رو بیاره…امروز تماس گرفتم گفتن تا یک ماه دیگه…
اگر خواستید پیگیری کنید شمارش۶۶۴۸۷۰۹۰ هست
در کل کتابای نایاب محیط زیست و کشاورزی و…رو هم داره

پس لینک دانلود پاسخنامه کنکور مهندسی شیمی ۸۹ کووووووو؟؟؟؟؟

لطفا دفترچه علوم جغرافیایی را بزارین بسیار ممنون میشم

جدا باغبانی کشاورزی رو از کدوم گوری دانلود باید کرد؟!دیواری از این رشته کوتاهتر نیسسسسسسسسست!

سلام ممنون که سوالات را گذاشتید بی زحمت اگه امکانش هست پاسخنامه مجموعه روانشناسی را هم بگذارید.
ممنون

با تشکر و خسته نباشید
می خواستم ىرخواست کنم که سوالات أرمون دانشکاه أراد اجرایی را
ارایه دهید

قابل توجه دوستان فیزیکی
برای دانلود رایگان دفترچه سوالات ازمون کارشناسی ارشد فیزیک ۸۹ به همراه پاسخنامه ان به ادرس زیر مراجعه فرمایید:
http://new-kahkeshan.blogfa.com/cat-8.aspx

سلام
منم دنبال سوالات مدیریت بودم ممنون
پاسخنامه تستی مدیریت رو هر کی بخواد میتونه از لینک زیر دانلودش کنه
sanjesh3.com/exam_rep_file.php?t=2&id=52

اگه میشه سوالات مدیریت سالهای پیش رو هم بزارین
با تشکر

سلام
تشکر بابت اطلاع رسانی خوبتون. موفق باشید

لطفا سوالات معماری رو بذارین
ممنون

واقعا ممنون بابت همه کمکهاتون

سلام من شاکی ام ازتون. پس سوالای ارشد رشته هنر چی؟

سلام
ممنونم از لطفتون

مسلام
ممنونم

سلام
ممنون بابت سوالای ارشد مدیریت اگه میشه پاسخش رو هم بذارین

ایول به ولتون دفترچه ارشد کامپیوتر گرفتم اگر قبول شم که حتما می شم مدیون شما هستم
خیلی چاکریم به مولا داااااش

سلام
توی این روزگاری که همه دنبال پول هستن ، این زحمات شما واقعا جای قدردانی داره
ممنون از لطفتون

با سلام وخسته نباشید
دست درد نکند
تشکر میکنم از لطف شما اگر امکان دارد جواب ارشد مدیریت را بذارین مجدد تشکر میکنم از زحمات بیدریغ شما وبرو بچ . صادقی از عسلویه بوشهر ایران

hanoozam k khabari az honar nashod :(

لطفا اگه براتون مقدوره سئوالات کارشناسی ارشد سالهای گذشته علوم اقتصادی رو با پاسخ تشریحیشون برام ایمیل کنید. متشکرم

لطفاً پاسخ نامه ی سؤالات روان شناسی رو هم رو سایت قرار بدید
ممنون
یاعلی

سلام لطفا سوالات سال های گذشته کنکور محیط زیست را هم با پاسخنامه درج کنید. باتشکر فراوان

سلام خسته نباشید وبلاگ خیلی خوبی دارید ایا جواب سوالات کارشناسی ارشد مدیریت ۸۹ را میذارید؟؟هر چی میگردم پیدا نمیکنم.. با تشکر

با سلام از شما متشکرم, پاسخنامه ها را چگونه دریافت کنم.

لطفا سوالات ارشد علوم کامپیوتر را روی این لینک

سلام
لطفا سوالات ارشد علوم اقتصادی و اقتصاد انرژی ۸۸ را روی سایت بگذارید

لطفا سوالات ارشد علوم کامپیوتر رو هم بذارید هیجا نیست اگه منابع هم معرفی کنید ممنون می شم

سلام
آقا خسته نباشین، خیلی زحمت میکشین
تو رو خدا اگه میشه سوالات قارچ شناسی دامپزشکی رو هم بزارید
نمیدونم با این همه حجم درخواست امیدی هست که بزودی خواسته من اجابت بشه
خواهش میکنم اگه میشه
من منتظرم
با تشکر بی نهایت
منتظرما………….

lotfan nmone soalat arshade ketabdari ro ham bezarin

با سلام.
خواهش میکنم سوالات مهندسی آب (۱۳۰۲)سال ۸۹ رو هم بذارین.خیلی ممنون.

چرا هیچ جایی سوالای علوم کامپیوتر پیدا نمیشه!!!!!!!!!!!!!!!؟
لطفا سوالای رشته مارو هم بذارین.

با سلام
ممنون از اینکه دفترچه سوالات ارشد را برای دانلود گذاشتید
خسته نباشین اگه براتون مقدوره پاسخنامه ها رو هم بزارین خیلی عالی میشه باز هم ممنون

درود
ممنون از اینکه سوالات رو گذاشتین،
لطفا پاسحنامه ها رو هم بزارین، چون نیاز فوری داریم،
خیلی خیلی ممنونم

سلام اگه میشه سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رو هم بزارید رشته مدیریت با تشکر

با سلام و خسته نباشید
تو رو خدا هیچ کس که به رشته ژئوفیزیک بها نمیده ،لااقل شما بها بدید………..
خواهشا تا قبل از کنکور ۹۰ ،دفترچه های سال ۸۹ و ۸۸ و اگه سال های پایین تر رو هم دارید بذارید روی سایت،ممنون میشم.
با تشکر از شما

سلام لطفا رشته “”"”ژئو فیزیک “”"”یادتون نره………

سلام.خیلی ازتون ممنونم که سوالات ارشد رو روی سایتتون به راحتی تونستم دانلود کنم.برخلاف سایر سایت ها هزینه ای دریافت نشده و به راحتی و بدون هیچ مشکلی سوالات رو دریافت کردم.امیدوارم هرجا که هستید سلامت و موفق باشید.

سلام
میخواستم بپرسم که کی به درخواست های ما رسیدگی می کنید؟
شما رو به خدا زودتر کنکور رسید………….

خیلی ممنون امیدوارم منم روزی ارشد قبول بشم

سلام لطفا کلید سوالات ارشد حشره شناسی ۸۸-۸۹ کد ۱۳۱۴ رو به ایمیلم بفرستید یا روی سایت بذارید ممنون

سلام لطفا پاسخ نامه زیست ارشد ۸۹ رو هم بذارین ممنون

سلام خسته نباشین توروخدا پاسخ تشریحیه سوالای ارشد سراسری و آزاد ۸۹ و ۸۸ کشاورزی باغبانی رو بزارین دیونه شدم هیج جا پیدا نکردم کلی ام پوله کتاب دادم :-(کمکککککککککک لطفا
منتظر خبرتونمااااااااا توروخدا

سلام خسته نباشید من که هر کاری کردم سوالاتو دانلود کنم نشد اگر از کنکور فنی رشته ای طراحی دوخت در زمینه کاردانی و کاردانی به کارشناسی میشه سوالاتو به ایمیل من برام بفرستین
ازتون ممنون میشم

سلام سوالات کارشناسی ارشد آبخیزداری رو میشه لطفا بذارین ممنون

با تشکر از شما که بی چشم داشت ما را یاری رسان هستید.

salam man donbale pasokhhaye tashrihiye azmonaye karshenasi arshade 89ta 87 reshteye amar hastaaam ….kheyli lazemame ..natonestam ta emroz peyada konam..age momkene baram mail konin…mer30

با سلام خیلی خوب بود
اگر بتونید پاسخ نامه تشریحی ارشد ریاض رو هم بگذارید ممنونتون میشیم.
با تشکر.

من سوالات معماری و پاسخنامه تستیش رو دارم.

سلام
اگه می تونید سئوالات ابزاردقیق و اتوماسیون هم تو سایت بزارین.
ممنون

سلام لطفا اگر کسی پارسال امتحان ارشد MBA را داده لطف کنه به من بگه امتحان یک مرحاه ای هست یا عصر هم هست ممنون

سلام لطفامیشه دانلودسوالات ۸۹رشته ادبیات فارسی روبزارین.ممنون

سلام لطفا سوالات مکانیک ماشینهای کشاورزی ۸۹ را هم رو سایت بذارید

سلام خسته نباشید لطفا سوالات کنکور ارشد فراگیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات روی سایت بزارید ممنون می شم

سلام :
لطفآ سوالات و مقالات گروه عمران را ایمیل فر مایید .

خسته نباشید هیچ کدام که جواب ندارد
البته فکر کنم نظرات هم سالی یک بار نمی خوانید

سلام چرا سوالات ادبیات رو نذاشتید؟؟؟!!!

چرا اقتصاد نیست ای خدااااااااااااااااااااا

راحتمون کردید دست مریزاد

یه چیز دیگه!!!!
اگه کسی سوالات رشته عمران (کارشناسی ارشد ۴ سال رو داره برام mail کنه[email protected]
اگه همین الان باشه خوبه روز ۲۲ بهمن ن ن ن ن ن ن ن

در صورت امکان هر چه سریعتر دانلود دفترچه رشته زبان وادب پارسی را هم بگذارید .با سپاس بدرود

بی زحمت سئولات رشته علوم ارتباطاتراهم بگزارید

سلام.
ممنون میشم اگر کلید سوالات کارشناسی ارشد حسابداری رو برام بفرستید

سلام لطفا دفترچه سوال و پاسخ نامه اقتصاد را هم بگذارید
ممنون

سلام اگه میشه سوالات و جواب ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی را هم قرار بدین

سوالات و پاسخ رشته اقتصاد را هم بگذارید
ممنون

خواهشا سوالات و پاسخنامه اشد معماری کشتی رو هم بزارید، خواهش میکنم.

لطفا دفترچه سوالات مطالعات جهان رو هم بذارید. متشکرم

اگه میشه سوالات و کلید ارشد معماری۸۹ روهم بذارید.اگه کسی داره واسم ایمیل کنه ممنون میشم.[email protected]

با سلام
لطفا کلید سوالات ارشد حسابداری ۸۹ رو قابل دانلود نمائید.
در ضمن سوالات و کلید ارشد حسابداری ۹۰ رو هم با قابلیت دانلود کردن روی سایت قرار بدین. با تشکر

لطفا سوالات و کلید ادبیات فارسی رو هم بذارید.خدا خیرتون بدهد

کارشناسی ارشداقتصاد رو هم بزارین

برای اینکه سایتتون همچنان صفحه اول گوگل قراربگیره دفترچه سوالات سال ۹۰ رو بزارید! با تشکر

مرسی خوب من سوالات ارشد شیمی رو دانلود کردم.خوب بود.پاسخنامه اش رو هم بذازین خیلی ممنون میشم.

لطفا پاسخنامه رشته هنر کد۱۳۵۸ هنرمهای تصویری وطراحی رو هم بدید ….همیشه هنری ها جا می افتند…..ممنون

میشه سئولات ارشد مجموعه ی کارگردانی رو هم رو سایتتون بذارین . خواهشا

سلام
میخواستم ببینم اگه براتون مقدوره سوالات کارشناسی ارشد پرستاری که ۲۹/۱۲/۸۹ رو توی سایت بذارین
مرسی

daftarche soalate memario ham bzarid lotfan

درود بر شما
لطفا سوالات و کلید رشته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنعت نفت سال ۹۰ را هم در سایت قرار دهید.
سپاسگزارم

با سلام.اگه ممکنه دفترچه سوالات و پاسخهای کنکور ارشد سال ۸۹ رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث) راهم روی سایتتون بگذارید. متشکرم

سلام ببخشید میشه پاسخنامه کنکور ارشد اصلاح نباتات امسال رو هم بزارین ممنون(تو رو خدا فقط بشه دانلودش کرد)

سلام.
لطفاخواهشا التماسا سوالات ارشد صنایع غذایی را هم بگذارید

لطفآ سوالات هنر را بزارید کد۱۳۵۸ عکاسی ممنون

کلیه دفترچه های کنکور کارشناسی ارشد ۵ سال اخیر به رایگان در سایت انتشارات پردازش
http://www.pardazeshpub.com

سوالات عمران کجان؟

سلام خدا قوت تو رو خدا در به در دنبال سوالات ارشد روانشناسی تربیتی میگردم استرس شدیدی دارم لطفا سوالات و پاسخنامه روانشناسی تربیتی رو برام ایمیل کنید یه دنیا ممنون.

سایت جالب و بسیار مفیدی دارید تبریک و خسته نباشید میگم محضرتون. پسورد فایل اکسزتون که فلش کارت ۵۰۴ رو گذاشتید چیه؟” نتونستم وارد فایل اکسز بشم . با تشکر

سلام من خیلی سعی کردم دفترچه علوم جغرافیایی رو دانلود کنم ولی نتونستم. لطفا راهنمایی کنید ممنون.

soalate arshad 90 albate sanaye ghazaii

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد۹۰

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشددانشگاه ازاد گرایش عمران رو لازم دارم اگه بذارید خیلی خیلی بهم کمک کردید با سپاس فراوان

سلام
لطفاً سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته ۸۹ رشته مجموعه معماری با کد ۱۳۵۲ را برایم ایمیل کنید .
با تشکر

بابادمتون گرم هوای حقوقداناروهم داشته باشیدبدنیست!!!!!!!!!!!

خوب

با تشکر از زحمات شما عزیزان پاینده باشید در این راه!

باسلام وخسته نباشید اگه میشه سولات حسابداری هم در سایت بزارید ممنون می شم

رشته علوم اقتصاد نداره

سلام. دنبال نمونه سوالات آزمون ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی بودم که دیدم تو سایت شما برای دانلود قرار داده شده.
خیلی استفاده بردم. دوس دارم تو آزمونش موفق بشم.

**** برام دعا کنین موفق بشم و قبول بشم****
خدا هرچی میخواین بهتون بده
تشکر

سلام
آیا میتونید حذفیات کنکور آموزش زبان انگلیسی رو واسم بفرستید؟!

سلام.خیلی ممنون که انقدر به فکر ما کنکوریا هستین….

خیلی از مطالبتون خوشم آمد فقط لطف کنید کنکور ارشد ریاضی سال ۹۰و۸۹ رابهم بدید باتشکر

ممنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون . خیلی عالی بود

سلام
دستتون درد نکنه.
انتظار یه همچین جایی رو نداشتم!
خیلی مفید بود.

باسلام وخسته نباشید ازتون ممنون میشم اگه نمونه سواذاتو برام بفرستیت رشته تاریخ کارشناسی ارشد[email protected]

سلام . به دنبال سوالات و پاسخنامه کاردانی به کارشناسی سراسری معماری ۹۰ هستم . ممنون میشم اگه تو سایت بگذارید.

سلام . به دنبال سوالات و پاسخنامه کارشناسی ارشد معماری ۹۰ هستم . ممنون میشم اگه تو سایت بگذارید.

لطفا اگه براتون مقدوره سئوالات کارشناسی ارشد سالهای گذشته علوم اقتصادی رو با پاسخ تشریحیشون برام ایمیل کنید. متشکرم

اکه امکان داره نمونه سوالای جغرافیا برنامه ریزی شهری رو برام ایمیل کنید.ممنون

سلام. واقعا ممنونم.با گذاشتن سوالات لطف بزرگی در حق ما کردید. فقط حیف که کلیدها رو نداره

لطفا اگر براتون مقدوره سوالات سالهای ۸۰ تا ۸۹ رو هم بذارید یا اینکه برام میل کنید. ممنون

رشته من حسابداریه اما می خوام امسال کنکور ارشد مدیریت صنعتی یا دولتی امتحان بدم.خواهش می کنم اگه می تونید من رو راهنمایی کنید.

مرسی..واقعا ممنون…..عالی بود…………

خدائیش ممنون .. خدا خیرتون بده

این سایت باتوجه به امکاناتش بسیار شگفت آفرین تعبیه شده ولی مطالب آن باتوجه به نیازدانشجویان کم است.

واقعا ممنونم

به نام خدا
با سلام سوالات کنکورارشد۹۰را برایم بفرستید

با تشکر از زحمات بی دریغتان.

سلام خسته نباشید . امکان داره سؤالات کنکور ارشد اقتصاد بهداشت رو به ایمیلم بفرستید . با تشکر فراوان از اطلاع رسانی خوبتون

سلام خسته نباشی.خواهشا اگه زحمتی نیست سوالات ارشد گفتار درمانی درسال۹۰ یا۸۹ رابرام ایمیل کنیدبا پاسخش.متشکرم

متاسفم ، امکان ارسال نظر برای این پست وجود ندارد .