خريد آنلاين نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار >> پرداخت و تحويل در محل


معرفی رشته ارشد ناپیوسته رفاه اجتماعی (علوم تجربی)

مقدمه

رفاه اجتماعی که زمانی یک بحث فرعی و حاشیه ای بود امروزه به جایگاهی رسیده که یک رشته دانشگاهی شده است
.۱- هدف دوره
رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی در سطوح اجرایی از سیاستگذاری تا ارائه خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی ، خصوصی ، خانواده و خیریه با هدف کاهش ، رفع ، کنترل یا پیشگیری از مشکلات اجتماعی صورت می گیرد.
منظور از مشکل اجتماعی هر پدیده اجتماعی است که به اعتقاد کثیری از افراد جامعه ، مخل کیفیت زندگی یا تهدید کننده ارزشهای آن جامعه باشد ، علل یا عوارض اجتماعی داشته باشد و حل آن مستلزم سیاستگذاری اجتماعی باشد .
براساس این تعریف ، پدیده هایی نظیر فقر ، نابرابری (اقتصادی ، قومی ، جنسی و غیره ) مشکلات نهاد آموزش (مثل بی سوادی ، افت تحصیلی و کیفیت پایین آموزشها ) مشکلات نهاد بهداشت (مثل دسترسی ناکافی به خدمات و کیفیت پایین خدمات ) مشکلات نهاد تولید (مثل بیکاری و کمبود بهره وری نیروی انسانی و سرمایه )مشکلات نهاد خانواده (مثل فروپاشی و تزلزل خانواده ها ، خشنونت خانگی و فرار کودکان ) و انحرافات اجتماعی (مثل مشکلات بهداشت روان ، اعتیاد ، خشونت و جرم ) همگی مشکل اجتماعی تلقی می شوند.
رفاه اجتماعی شامل شش قلمرواصلی است که حوزه های اصلی فعالیت این دانش آموختگان را نیز تشکیل می دهد:
۱-تامین اجتماعی:
مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل بیمه و با مشارکت نیروی کار و کارفرماست که با هدف تامین حداقل نیازهای کار در موارد افت در آمد نظیر بیماری ، از کارافتادگی و بازنشستگی صورت می پذیرد.
در برخی کشورها تامین اجتماعی با مفهوم گسترده تری مد نظر است که تقریبا همه قلمروهای رفاه اجتماعی را در برمی گیرد.
۲-خدمات اجتماعی:
مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل غیربیمه ای (حمایتی ) است که با هدف تامین حداقل نیازهای بخشی از جامعه که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار نمی گیرند ، صورت می پذیرد.
پرداخت یارانه به خانوارهای زیر خط فقر از جمله مهمترین این اقدامات است که در بخش دولتی سازماندهی و اجرا می شود. در عین حال ، خدمات اجتماعی محدود به فعالیتهای دولت نمی شود و امروزه طیف وسیعی از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی بویژه خیریه ها را در بر می گیرد.
۳-بهداشت همگانی :
هر اقدامی که هر یک از بخشهای جامعه (اعم از دولتی ، دولتی ، خانواده و خیریه ) برای دسترسی عموم افراد آن جامعه به خدمات بهداشتی مورد نیاز آنها و برای تامین سایر نیازهای بهداشتی آنها انجام دهد ، در این قلمرو قرار می گیرد.
پرداخت یارانه غذا برای پیشگیری از سو تغذیه و عوارض آن و تاسیس خانه ها ی بهداشت و بیمارستانهای دولتی ، از جمله مهمترین این اقدامات در بخش دولتی است . خیریه ها در این زمینه هم نقش قابل توجهی می توانند ایفا کنند.
۴-آموزش همگانی :
تامین نیازهای آموزشی پایه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد. تاسیس مدارس دولتی برای طبقات فقیر از مهمترین این اقدامات در بخش دولتی و تاسیس خیریه هایی برای تامین نیازهای تحصیلی کودکان فقیر از جمله این اقدامات در بخش غیر دولتی است.
۵-اشتغال :
هر اقدامی که در هر یک از بخشهای دولتی و غیردولتی برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری صورت گیرد ، در این قلمرو قرار دارد.
ارائه آموزش های فنی – حرفه ای ، خدمات کاریابی و بیمه بیکاری از جمله اینهاست . در برخی تقسیم بندیها این قلمرو زیر مجموعه ای از تامین اجتماعی قلمداد می شود.
۶-مسکن:
تامین سرپناه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد که نظیر سایر قلمروهای پیشگفته شامل فعالیتهای در هر دو بخش دولتی (مثل واگذاری مسکن به طبقات نیازمند به شکل اجاره یا اجاره به شرط تملک و پرداخت وامهای دراز مدت کم بهره برای تهیه مسکن به طبقات کم درآمد) و غیردولتی (بویژه خیریه ) می شود.
به روشنی دیده می شود که رفاه اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیتهای دولت و جامعه مدنی را شامل می شود.
این حجم وسیع عملیات و این سهم عظیم بودجه دولتی و یا درآمدهای ملی مستلزم تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اداره دستگاههای متولی رفاه اجتماعی اعم از دولتی (صف یا ستاد ) خیریه و انتفاعی است که مهارتهای تحلیل ، پژوهش و ارزشیابی را داشته باشند .
دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی برای پاسخ به چنین ضرورتی طراحی شده است.

ارائه پیشنهاد

 

درسهای رشته

ردیف نام درس
۱ آمار و روش تحقیق مقدماتی
۲ ارزشیابی برنامه ها و طرح های رفاه اجتماعی
۳ اقتصاد خرد و کلان
۴ اقتصاد رفاه
۵ برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
۶ پایان‌نامه
۷ حقوق رفاه
۸ خدمات اجتماعی و شناخت گروههای هدف
۹ روانشناسی اجتماعی
۱۰ روش تحقیق پیشرفته در توسعه در رفاه اجتماعی
۱۱ زبان تخصصی
۱۲ سازمان و مدیریت
۱۳ سلامت اجتماعی
۱۴ سیاست های اجتماعی و برنامه های توسعه
۱۵ سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
۱۶ فنون پیشگیری از انحرافات اجتماعی و ارتقای سلامت اج
۱۷ مشکلات اجتماعی
۱۸ نظریه های جامعه شناسی
۱۹ نظریه های رفاه اجتماعیصنعت و بازار کار


منبع: شبکه رشد

در همین رابطه بخوانید:


راهنماي عضويت در خبرنامه مقالات (کليک کنيد)

* اگر فکر مي کنيد مقالات اين سايت مفيد است و مي خواهيد از مقالات جديد با خبر شويد، لطفا آدرس ايميل خود را در زير وارد کرده و روي دکمه عضويت کليک کنيد و سپس روي لينک داخل ايميل تائيد که برايتان ارسال مي شود کليک کنيد. در غير اينصورت نيز مراجعه مجدد شما باعث دلگرمي خواهد بود.


فيدخوان نرم افزار جعبه لايتنر ماندگار Add to Google Reader or Homepage


خريد آنلاين نرم افزار لايتنر ماندگار به همراه فلش کارت رايگان، پرداخت و تحويل در محل

نظرات

هیچ نظری وجود ندارد !

متاسفم ، امکان ارسال نظر برای این پست وجود ندارد .